TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 16

16
Bülten
İstanbul’da gerçekleştirilen törende konuşan TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Türkiye'nin Ar-Ge'ye ayır-
dığı kaynağın her yıl yüzde 16 arttığını söyledi. Altunbaşak,
Türkiye'nin büyük ekonomiler arasında Ar-Ge'ye ayrılan kay-
nakların büyüme hızında Çin'den sonra ikinci sırada geldiği-
ni kaydetti.
İmalat sanayinin doğuya kaymasıyla Türkiye'ye bir canlılık
ve verimlilik ekonomisinin geldiğini anımsatan Altunbaşak,
"Ama artık verimlilik ekonomisinin suyunu sıktık. Bundan
daha fazla gidemez, mümkün değil. Sineğin kanadından
yağ çıkarmaya uğraşıyoruz. Yani bunun sonu geldi. Bundan
sonra bizim yeni bir çığır açmamız gerekiyor" diye konuştu.
Türkiye'nin yeni paradigmalara geçmesi gerektiğini vur-
gulayan Altunbaşak, Türkiye'nin bilgi ekonomisi paradig-
masına geçmesi gerektiğini dile getirdi. Bu paradigmaya
geçilmesi için önce insan kaynağının yetişmesi gerektiğine
işaret eden Altunbaşak, bilgi ekonomisinin insan kaynağının
çok farklı olduğunu belirtti. Apple'ın kurucusu Steve Jobs,
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Oracle'ın kurucusu Larry
Prof. Altunbaşak: Bilgi Ekonomisi Paradigmasına Geçmeliyiz...
Ellison'un kurduğu firmaların yaklaşık 1 trilyon doları bulan
market değerinin Türkiye'nin bütçesinden daha fazla oldu-
ğunu anımsatan Altunbaşak, şunları kaydetti: "Şimdi bu 3
kişiye bakıyorsunuz, bunlar dünyanın en zeki insanları değil-
ler. Daha da ötesine götürüyorum, bunlar üniversite mezu-
nu bile değil. Bill Gates sonuçta Harvard'a girmiş birisi, yani
belli bir zeka seviyesine sahip ama orada önemli olan başka
bir faktör daha var; önemli olan bir takım yeteneklere sahip-
ler. Girişimcilik yeteneği, projecilik yeteneği, sonuna kadar
gitme yeteneği, bir şeye başlayıp 10 dakika sonra bırakma
değil, onu sonuna ulaştırmak için ne gerekiyorsa oraya ka-
dar gitme yeteneği, kendini iyi ifade etme yeteneği, yaratıcı
düşünme yeteneği, kalıplar dışında düşünebilme yetene-
ği ve toplumun ihtiyaçlarını iyi analiz edebilme yeteneği."
Türkiye'de de sistemin yavaş yavaş bilgiden bu yetenekleri
kazandırmaya doğru evrilmesi gerektiğini belirten Altunba-
şak, "Bu alanda TÜBİTAK'ın bir takım çalışmaları var, bildiğim
kadarıyla TÜSİAD'ın da çalışmaları var. Gerçekten bilgi toplu-
muna geçeceksek, işte bu çeşit bir insan yetiştirmemiz gere-
kiyor" ifadelerini kullandı.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...52
Powered by FlippingBook