TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 11

11
mamız var. Bu da önemli bir avantaj. Ortalamada 20-25 puan
avantaj sağlamaktadır ve bu uygulama bundan sonra da de-
vam edecek" diye konuştu.
"Yarışmaya başvuran öğrencileri tek tek tebrik ediyorum"
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin de bu prog-
rama başvurma cesareti gösteren öğrencileri tebrik ettiğini
söyledi. Desteklenen projeler arasında sosyal bilimler ala-
nındaki projelerin bulunmasının da kendisini ayrıca mutlu
ettiğini belirten Tekin, "TÜBİTAK'ın sosyal bilimler alanındaki
projeleri de desteklemesi beni ayrıca mutlu etti, kendilerine
çok teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından, “Yılın
Genç Araştırmacısı Ödülü” ile birincilik, ikincilik, üçüncülük
ve teşvik ödülleri, sahiplerine takdim edildi.
Yarışmaya bu yıl 81 ilden 17 bin 486 öğrenci toplam
10 bin 418 proje ile başvurdu. İlk aşama değerlen-
dirmesinin ardından 1.193 proje, 12 merkezdeki
bölge yarışmalarında sergilendi. Bölgelerde bi-
rinci olan 202 proje Ankara’daki final yarışma-
sında sergilenmeye değer bulundu. Geçen
yıl yarışmaya 7 bin 401 başvuru gelmişti.
Bu yıl başvuru sayısında yaklaşık yüzde
41 oranında artış gözlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin öğrencilerle
Proje başvurusu yüzde 41 arttı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52
Powered by FlippingBook