TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 10

10
Bülten
Yarışmaya bu yıl 10 binin üzerinde proje başvurusu oldu-
ğunu ve geçen yıla göre başvuru sayısının yüzde 41 oranın-
da arttığını söyleyen Altunbaşak, şunları kaydetti: “Hepiniz
Apple, Microsoft ve Oracle'ı biliyorsunuz. Bunların kurucula-
rı Steve Jobs, Bill Gates ve Larry Ellison. Bu 3 şirketin piyasa
değeri, Türkiye'nin bütçesinden daha fazla. Bu üç isim, dün-
yanın en zeki kişileri değildi ama en araştırmacı kişilerinden-
di. Özgüvenleri çok yüksekti, başladıkları işi sonuna kadar
götürüyorlardı ve merak duyguları çok yüksekti. İşte biz şim-
di sizden geleceğin Apple'larını, Microsoft'larını çıkarmanızı
bekliyoruz, bunun ilk adımı burası. Bugün burada olan arka-
daşlarımdan, Türkiye'nin göğsünü kabartacak böyle büyük
işler ve Nobel ödülleri bekliyorum."
Temel Bilimlere burs, dereceye girenlere ek puan
Öğrencilerle sevindirici bir haber paylaşacağını da dile
getiren Prof. Altunbaşak, bu yıl yeni bir burs programı baş-
lattıklarını bildirdi. Altunbaşak, üniversite sınavlarında ilk 10
bine giren ve gittikleri bölüm ne olursa olsun, ikinci ana dal
olarak temel bilimleri tercih eden öğrencilere aylık 750 lira
burs verileceğini açıkladı.
Öte yandan, bugünkü yarışmada alanlarında derece ya-
panlara da ödüllerin olduğunu kaydeden Altunbaşak, "Pa-
rasal ödüllerin yanında proje yarışmasında, alanında birinci
olanlara üniversite sınavında 0,05 ek katsayı, ikinci olanlara
0,04 ek katsayı, üçüncü olanlara ise 0,03 ek katsayı uygula-
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak öğrencilerle
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...52
Powered by FlippingBook