Burs Kapsamı ve Süresi

-A +A

Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak maksimum 6 aylık süre sonunda sona erdirilir. Burs ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, 6 ayı aşmamak üzere proje süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde yapılabilir.