Burs Miktarı

-A +A

Burs Miktarı

Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarı aylık 750 TL’dir.

TÜBİTAK’ın diğer programlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara tamamlanır.

Bursiyerlerle ilgili 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde belirtilen %1 oranındaki iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için ayrıca %5 oranındaki genel sağlık sigortası primine ilişkin giderler sözleşme hükümlerine göre projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından açılan proje özel hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. 5510 sayılı Kanundaki yükümlülükler, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir.