İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2. Dönem Bursiyerlerine yönelik sonuç raporu için tıklayınız.

  • Bursiyerler sonuç raporunu TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirilecek şekliyle iletmekle yükümlüdür.
  • Sonuç raporu, son ayı izleyen en geç 10 gün içinde TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmelidir. Sonuç raporunun gecikmesi halinde son aya ait burs ödemesi yapılmaz.
  • İzleyici tarafından uygun bulunmayan sonuç raporlarının 1 ay içinde düzeltilmesi talep edilir. Sonuç raporlarını 1 aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.