Destekler

Türkçe

BİGG + Mentor Arayüzü

BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılmıştır.

Araştırma ve yenilik alanlarına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için, TÜBİTAK TEYDEB Programları kapsamında son 10 yıl içerisinde desteklenen KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerinin ticarileşmesi, bu KOBİ’lerin yeni pazarlara girmesi ve ihracat kapasitelerinin artması Çağrının temel gerekçesidir.

1601 Programı 2020 Yılı 1. Çağrısı Ön Kayıt Onayı İçin Son Tarih Uzatıldı

1601 Programı kapsamında açılan 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği (BiGG) Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısının yaygın etkisinin artırılmasını sağlamak amacıyla Çağrı Duyurusunda belirtilen "PRODİS üzerinde ön kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK'a ulaştırılması"na ilişkin son tarih 20.03.2020'ye uzatılmıştır.

Bu tarih sonrasında TÜBİTAK Evrak Kayıt biriminden girişi yapılan ön kayıt belgeleri işleme alınmayacaktır.

Türkçe

1501 ve 1507 Programları Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020-1 çağrılarına gösterilen yoğun talepten ötürü teşekkür ederiz. Bazı firmalardan çağrıların son başvuru tarihi olan 2 Mart 2020'de başvuru formlarını sistemsel yoğunluktan dolayı göndermekte güçlük çektikleri yönünde bildirimler alınmıştır. Yaşanan bu durum göz önünde bulundurularak, 1501 ve 1507 Programlarının Çağrı Son Başvuru Tarihleri 6 Mart 2020 saat 17:00'a kadar uzatılmıştır.

Türkçe

TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 Yılı Çağrıları Başvuruya Açıldı

Yurt içinde düzenlenecek teorik ve uygulamalı bilimsel eğitim etkinliklerinin düzenlenmesine destek veren 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ve TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası çağrılarına yönelik araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik yurt içindeki etkinliklere destek veren 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 yılı çağrıları başvuruya açılmıştır.

Türkçe

BİDEB 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrıları Başvuruya Açıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı” 2020 yılı 1. dönem başvuruları 21 Şubat 2020 tarihine kadar alınacaktır.

Türkçe

SAYEM'de Süre Uzatımı

Değerli SAYEM Proje Yürütücüleri ve Ortak Kuruluşlar,

AYDE-KAP-SAYEM-2018-01 kodlu ve "Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Birinci Faz"  Çağrısı kapsamında daha önce çağrı metninde 9 Ay olarak belirtilen “Proje Süresi Üst Sınırı”, 12 ay olarak değiştirilmiştir. Proje bitiş tarihi 29 Şubat 2020’yi ve proje süresi 12 ayı geçmeyecek şekilde süre uzatımı talebi yapılabilecektir.

Türkçe

BİDEB 2223 - Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrıları Başvuruya Açıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2223 - Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı altında yürütülen “2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı”, “2223/C-Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı” ve “2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı” 2020 yılı 1. dönem başvuruları 28 Şubat 2020 tarihine kadar alınacaktır.

Türkçe

1601 Programı 2020 Yılı 1. Çağrısı Açıldı

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek üzere 1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında yeni bir çağrıya çıkılmıştır.

Bu çağrı ile belirlenecek Uygulayıcı Kuruluşlar, girişimcilerin

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler