Destekler

Türkçe

Başvuru Formları

Başvurular on-line olarak PRODİS üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sürecinde aşağıda yer alan kılavuz kullanılmalıdır. 

 

SAYEM 1. Faz Çağrısı Başvuru Kılavuzu

Kimler Başvurabilir?

Başvuru yapabilecek kuruluşlar çağrı duyurusunda belirtilir.

Çağrı duyurusu için tıklayınız.

Önemli Hususlar

Süreç

Destek Kapsamı

SAYEM 2018 Faz 1 Çağrısı

Çağrı kapsamında desteklenen projelere geri ödemesiz olarak %100'e kadar (hibe) destek sağlanır. Proje bütçesi üst sınırı, destek oranı ve destek süresi üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir.

Destek  süresi  üst  sınırı çağrı duyurusunda  belirtilir.

1601 programı mevzuatı çerçevesinde olmak üzere desteklenen gider kalemleri; çağrı duyurusunda belirtilir.

SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

SAYEM çağrısı, ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla açılmıştır. Oluşturulacak SAYEM ile ülkemiz Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanarak yüksek/orta-yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürün veya ürün grubunun geliştirilerek cari açığın azaltılması hedeflenmektedir.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018 Çağrı Duyurusu

Çağrı Metni (31/07/2018 tarihi itibarıyla)

Mevzuat

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı İlgili Dokümanları

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 Çağrı Dönemi E-İmza Süreci Sona Eren Projelerin Alt Projelerine Dair Değerlendirme Kararlarının Açıklanmasına İlişkin Duyuru

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı döneminde sözleşme imza süreci sona eren projelerin alt projelerine dair değerlendirme kararlarınahttps://bilimiz.tubitak.gov.tr sayfası, Başvuru bölümünden ulaşılabilir. Başvuru bölümünden sisteme giriş yaparak, “Dosyaları Göster” sekmesi tıkladıktan sonra oluşan ekranda yer alan“İl Temsilcisi Değerlendirme Raporuna” tıklanarak alt projelere dair değerlendirme kararlarına ulaşılabilir.

2018-2019 Çağrı Dönemi 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Fuar Tarihlerine İlişkin Duyuru

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 1. Değerlendirme sonucunda e-imza sürecini tamamlayarak bilim fuarlarını gerçekleştirmeye hak kazanan projelerin fuar  tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler