Destekler

Türkçe

Bilim ve Toplum Destek Programlarının (4004, 4005 ve 4007) Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında anahtar rol üstlenen bilim ve teknolojiyi 83 milyon olarak topyekûn sahiplenmemiz büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede TÜBİTAK olarak heyecan duyduğumuz, toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada önemli bir yeri olan bilim toplum destek programlarına yapılan başvurular sonuçlandı.

Türkçe

Evrak Gönderiminde Kep Kullanımına Geçiliyor

İçinde bulunduğumuz sosyal izolasyon sürecinde posta/kargo ile evrak alıp gönderme işlemleri çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu yönteme göre daha güvenli ve hızlı çözüm olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi uygulaması mevcuttur.

TÜBİTAK TEYDEB olarak evrak gönderiminde posta/kargo uygulaması yerine KEP kullanımına geçilmesi gerekli görülmüştür.

Bu sürecin başarıyla yürütülmesi için öncelikle PRODİS uygulamasında mevcut firmaların en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar KEP adreslerini girmeleri gerekmektedir.

Türkçe

COVID-19 Salgınına İlişkin ARDEB 1001 Programı Kapsamında Özel Çağrı Açıldı

Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pek çok ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu küresel salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte, uzun vadede kalıcı olma ihtimali oldukça yüksek değişimlere neden olmaktadır.

Türkçe

COVID-19 İle Mücadele Çağrısı Başvurularının Değerlendirme Süreci Tamamlandı

COVID-19’a karşı mücadelede TÜBİTAK destekleri kapsamında yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak özel, hızlı “COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı” açılarak 1 haftalık süreçte 446 başvuru alınmıştı.

Türkçe

COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısına Çıkıyor

TÜBİTAK destekleriyle özel sektörümüz sağlık teknolojileri kapsamında bugüne kadar birçok yenilikçi ürün geliştirmiş ve uygulamaya geçirmiştir.  Bu ürünler tıbbi tanı kitlerinden, biyoteknolojik ilaçlara, yoğun bakım cihaz ve malzemelerinden dezenfektanlara bugün karşılaştığımız büyük sağlık sorunlarına çözüm oluşturabilecek ürünlerdir.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler