Destekler

Türkçe

2018-2019 Çağrı Dönemi 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Revize Dönemi Başvuru Sonuçları Açıklandı

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı döneminde revize başvurusu yapılan 6.166 projenin değerlendirme süreci sonrasında 1.426 projenin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Sonuçlar, Başvuru ve Sonuç Sistemi’ne giriş yapılarak öğrenilebilecektir.

Sözleşme aşamasından önce projeleri hakkında desteklenme kararı verilen yürütücülerin e-imzalarını temin etmiş olmaları önem arz etmektedir.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Sonuç Sistemi Duyurusu

Revize Değerlendirme sonucunda bilim fuarlarını Eylül-Kasım aylarında gerçekleştir(miş)ecek yürütücülerin 12 Aralık 2019 saat 23.59’a kadar proje sonuç bilgilerini girmeleri gerekmektedir.  Bu tarihlerden sonra sonuç sistemine giriş yapılamayacak olup, sonuç sistemine giriş yapılmayan fuarlar sonlandırılmamış olacaktır. Fuar sonuç sistemine https://bilimiz.tubitak.gov.tr sayfası üzerinden giriş yapılabilir.

Hakkımızda

TÜBİTAK’ın temel amaçlarından birisi olan, toplum genelinde bilim okur-yazarlığını teşvik etmek, bilim, teknoloji, yenilik kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler