Destekler

Türkçe

Genel Bilgi

AMAÇ

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

Değerlendirme

1004 Programı kapsamında önerilen araştırma programları için üç aşamalı değerlendirme süreci uygulanır. Bu süreçler kapsamında, ön başvuru, I. Faz ve II. Faz başvuruları değerlendirilir.

 

 

ÖN BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ:

Bilim ve Toplum Destek Programlarının (4004, 4005 ve 4007) Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında anahtar rol üstlenen bilim ve teknolojiyi 83 milyon olarak topyekûn sahiplenmemiz büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede TÜBİTAK olarak heyecan duyduğumuz, toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada önemli bir yeri olan bilim toplum destek programlarına yapılan başvurular sonuçlandı.

Türkçe

Evrak Gönderiminde Kep Kullanımına Geçiliyor

İçinde bulunduğumuz sosyal izolasyon sürecinde posta/kargo ile evrak alıp gönderme işlemleri çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu yönteme göre daha güvenli ve hızlı çözüm olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi uygulaması mevcuttur.

TÜBİTAK TEYDEB olarak evrak gönderiminde posta/kargo uygulaması yerine KEP kullanımına geçilmesi gerekli görülmüştür.

Bu sürecin başarıyla yürütülmesi için öncelikle PRODİS uygulamasında mevcut firmaların en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar KEP adreslerini girmeleri gerekmektedir.

Türkçe

COVID-19 Salgınına İlişkin ARDEB 1001 Programı Kapsamında Özel Çağrı Açıldı

Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pek çok ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu küresel salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte, uzun vadede kalıcı olma ihtimali oldukça yüksek değişimlere neden olmaktadır.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler