1613- Teknoloji Transferi Profesyoneli Çağrısı

-A +A

TÜBİTAK, 2012 yılından itibaren üniversitelerde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik farklı destek programları yürütmektedir.

TTO’ların performansı, üniversitelerin araştırma sonuçlarını ticarileştirilmesi ve kamu-üniversite-sanayi etkileşimi bağlamında ürettiği çıktılar üzerinden ölçülmektedir. Üniversitelerin farklı yapıları ve bölgesel faktörlerin yanı sıra TTO’ların kurumsal kapasiteleri de performanslarını etkilemektedir. TTO’ların kurumsal kapasitelerinin önemli bileşenlerinden birisi bünyelerinde çalışan Teknoloji Transferi Profesyonellerinin (TTP) yetkinlikleridir.

Temel olarak aşağıdaki alanlarda yetkin TTP’lerin, TTO’ların performasına katkı sağlaması beklenmektedir:

  • Pazar fırsatı farkındalığı
  • Fikri hak stratejisi
  • İş geliştirme
  • Araştırma sonuçlarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi

1601-2023-1 çağrısının amacı, TTO’ların asgari düzeyde yukarıda belirtilen kapsamdaki faaliyetleri yürütebilecek yeni TTP’leri istihdam etmeleri veya bünyelerinde çalışmakta olan TTP’lerin sürekliliğini sağlamalarını teşvik etmektir.

Başvuru aşamasında 24 aylık proje süresi için sunulabilecek proje bütçesi üst sınırı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

A (Personel giderleri)=24x6xBaşvuru tarihindeki brüt asgari ücret

B (Hizmet alımı giderleri)= Ax%5

C (Genel giderler)=(A+B)x%5

D (proje bütçesi üst sınırı)=A+B+C

Bu tutara genel giderler dahildir. Destekleme aşamasında personel maliyetlerindeki artışlar destek kapsamında değerlendirilecektir.

TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar Çağrı sürekli başvuruya açıktır. Aşağıda belirtilen zaman aralıklarındaki proje önerileri gruplandırılarak panel yöntemi ile değerlendirilecektir.

Dönem

Zaman Aralığı

1

1 Ocak – 28 Şubat

2

1 Mart – 30 Nisan

3

1 Mayıs – 30 Haziran

4

1 Temmuz – 31 Ağustos

5

1 Eylül – 31 Ekim

6

1 Kasım – 31 Aralık

Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

TTP Öz Değerlendirme Formu

TTO Performans Hedefleri Tablosu