Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

Programın amacı nedir?

Program ile Üniversite-Sanayi işbirliği sağlayacak Ar-Ge platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Kimler başvurabilir?

En az bir Üniversite ile birlikte; Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ya da İhracatçı Birlikleri ortak olarak başvuru yapabilirler.

Başvurular ne zaman yapılır?

Proje Pazarları Destekleme Programı’na başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir. Başvuru dokümanlarına buradan ulaşılabilir.

Hangi giderler desteklenir?

Basım ve kırtasiye giderleri, posta ve kurye giderleri, ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir. (Etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri)

Toplam destek tutarı nedir?

Her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 30.000 (otuz bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 40.000 (kırkbin) TL olarak belirlenmiştir.

Ödemeler ne zaman yapılır?

Etkinlik öncesi, desteklenen projelere ait (yeni açılan) hesaba destek tutarı tek kalemde aktarılır.

Etkinliğin ertelenmesi durumunda ne olur?

Her durumda, TÜBİTAK yazılı olarak bilgilendirilir. Etkinliğin ertelenmesi 3 ayı geçmediği taktirde başka bir işlem yapılmaz. 3 ayı geçtiği durumda; eğer harcama yapılmadıysa destek tutarının tamamı, harcama yapıldıysa da kalan kısmı mahsup kesim hesap formu ile TÜBİTAK’a iade edilir.