Yöntem

-A +A

Proje pazarına ilişkin izleme süreci bulunmamaktadır. Proje etkinliği sonrasında raporlar, harcama belgeleri, dekont, vb dökümanlar TÜBİTAK'a sunulur. Bu belgeler değerlendirilerek destekleme süreci sonuçlandırılır.