Kriterler

-A +A

Panel değerlendirmesinde, TTO, TGB, AA’lar tarafından yapılan ortak başvuru (proje) ve başvuru sahipleri aşağıda belirtilen 3 ana boyut altında değerlendirilir:

a)    Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği

1.    TTO, TGB ve AA’nın projenin başarısı için geliştirdiği süreçlerin niteliği ve uygunluğu;
      i.    TTO, TGB ve AA’nın girişimci havuzunu oluşturma kriterleri,
      ii.   TTO, TGB ve AA’nın girişimcileri fonlara hazırlama süreçleri,
      iii.  TTO, TGB ve AA’nın girişimin seçimine ve sunumuna sağlayacağı katkılar,
      iv.  TTO, TGB ve AA’nın fonları seçme kriterleri,
     v.  TTO, TGB ve AA’nın girişim havuzunu hazırlarken diğer üniversiteler, teknoparklar ve benzeri organizasyonlarla işbirlikleri.

b)    Projenin yapılabilirliği

1. Desteklenecek TTO, TGB ve AA’nın uygunluğu; 
    i.    TTO, TGB ve AA’nın kurumsal yönetimi, hukuki yapısı ve bağımsızlığı,
    ii.   TTO, TGB ve AA’nın deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,
    iii.  TTO, TGB ve AA’nın organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,
    iv.  TTO, TGB ve AA’nın fona katılmayı planladığı bütçe,
    v.  TTO, TGB ve AA’nın katılacağı Fon, getiri hedefi, geliştirmeyi planladığı yetenekleri, ekosistemde kaynak ve tecrübe birikimi hedefleri, çıktıları, başarı ölçütleri vb. bilgilerin bulunduğu Kuruluşa ait kapsamlı iş planının uygunluğu.


2. Fonun yapısı;
      i.     Fonun odaklandığı alan, 
      ii.    Fonun yatırım stratejisi,
      iii.   Fonun taahhüt büyüklüğü,
      iv.   Hukuki yapısı ve bağımsızlığı
      v.    Fon yönetim maliyeti ve kâr dağıtımı, 

c)    Projenin etkisi

1. Kurumsal kapasite geliştirme ve sürdürülebilirlik; 

   i. Kaynak birikimi ve tecrübe aktarımı da dahil olmak üzere proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,
   ii. Toplam kaç girişime fikir doğrulama aşamasında kaç girişime ticarileşme aşamasında yatırım yapılacağı,
  iii. TTO, TGB ve AA’nın girişimcilik ve teknoloji ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilirliği,
  iv. Sürdürülebilir bir yatırım mekanizmasının oluşturulması,
  v.  Raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim süreçleri.

 

Değerlendirme Süreci