Yöntem

-A +A

Program kapsamında desteklenen TTO, TGB ve AA’lar, dönemsel destek talebi için yıllık olarak hazırlayacakları teknik ve Yeminli Mali Müşavir onaylı mali raporun bulunduğu dönem raporlarını TÜBİTAK’a sunar. TÜBİTAK’a sunulan ilgili dönem raporları izleyici heyeti ve mali birim tarafından incelenir.

Dönem raporlarının değerlendirilmesi sonrasında TÜBİTAK tarafından desteklenecek giderlerle ilgili kabul edilen harcama tutarları belirlenerek varsa ön ödeme tutarları da dikkate alınarak mahsuplaşma sonrası TTO, TGB ve AA’lara dönem ödemesi gerçekleştirilir.