Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

Başvurular ne zaman yapılır?

Başvurular için TÜBİTAK tarafından çağrı açılması gerekir. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri çağrı dokümanında belirtilir.

Bir Kuruluş birden fazla fona katılarak TÜBİTAK’tan destek alabilir mi?

Evet, bir Kuruluş birden fazla fona katılarak TÜBİTAK’tan destek alabilir. Ancak bir TTO, TGB ve AA’nın tek bir fona katılım taahhüdü 4 milyon TL’den az olamaz. TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır.

Fonun yatırım yaptığı bir girişim şirketi, yatırım yapıldığı sırada Uygulama Esaslarında belirtilen şartları taşımıyorsa TTO, TGB ve AA’ların ödeyeceği girişim sermayesi katkı payı TÜBİTAK tarafından desteklenir mi?

Hayır, desteklenmez. TTO, TGB ve AA’nın ödeyeceği katkı paylarının TÜBİTAK tarafından desteklenmesi için, fonların yatırım yapacağı girişimler Uygulama Esaslarında belirtilen erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketi özelliklerinin tamamına, yatırımın yapıldığı tarih itibariyle sahip olmalıdır. Bu özellikleri taşımayan şirketlere yapılacak yatırımlar için TTO, TGB ve AA’nın katkı payı TÜBİTAK tarafından desteklenmez. Ancak yatırımın yapıldığı tarihten sonra girişim şirketinin Uygulama Esaslarında belirtilen şartları yerine getirmesi halinde bu şartı sağladığı tarihten sonra yapılan yeni sermaye katkı payları TÜBİTAK tarafından desteklenebilecektir.

TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin sınırları nedir?

Kuruluşun Fona katılım taahhüdü 4 Milyon TL’den az olmamak üzere TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır. Bir TTO, TGB ve AA’nın toplam fona katılım payı 40 milyon TL’yi geçse bile hibe talebi 20 milyon TL’yi geçemez.


Kuruluşlara proje kapsamında yapacakları harcamaları finanse etmek üzere TÜBİTAK tarafından ön ödeme yapılabilir mi?

Evet, TÜBİTAK tarafından proje kapsamında Kuruluşlara teminat karşılığı ön ödeme yapılabilir. Her bir proje kapsamında yapılacak ön ödemeler TTO, TGB ve AA’nın fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sini geçemez.

Ön ödeme işlemlerinde Kuruluştan talep edilen teminatlar nelerdir?

Ön ödeme işlemlerinde, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar teminat alınır. Teminata ilişkin her türlü giderler ön ödeme talebinde bulunan Kuruluşa aittir. Teminat olarak sadece Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları gösterilebilir.

Birden fazla Kuruluş aynı fona katılarak ortak proje başvurusunda bulunabilir mi?

Evet, bir fona birden fazla TTO, TGB ve AA’nın katılması durumunda Kuruluşlar ortak proje başvurusu yapabilir. Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. TTO, TGB ve AA’nın proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her Kuruluş için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Bütün ortakların Uygulama Esaslarında yer alan başvuru koşullarını sağlaması gerekir.