Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Doktora veya tıpta uzmanlık derecesi almış olmak,*
  3. Başvuru belgeleri bölümünde belirtilen yabancı dil yeterlik koşullarından birini sağlamak,
  4. Araştırmanın yürütüleceği kuruluş tarafından davet edilmiş olmak,
  5. TÜBİTAK yurt dışı araştırma burslarından son üç yıl içinde toplamda 12 ay ve daha fazla süreyle yararlanmamış olmak.

* Doktorasını yurt dışından almış olan başvuru sahipleri başvurularında doktora diplomasını ve YÖK’ten almış oldukları denkliklerini sunmalıdırlar. Yurt dışından alınan diplomaların yerine geçici mezuniyet belgesi kabul edilmez.

NOT: TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuru yapamaz.