Başvuru Formları

-A +A
  1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi, (Güncel araştırma önerisi 1. maddede yer almaktadır.)
  2. Doktora diploması/Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesi,
  3. Davet mektubu,*
  4. Yabancı dil belgesi,**

*Davet mektubu; davetin geçerli olduğu tarihleri, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruluşa hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içerecek şekilde, davet eden kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve davet eden araştırmacı tarafından imzalanmış olmalıdır.

**Yabancı dil belgesi olarak aşağıdaki belgelerden herhangi birisi sunulabilir;

  1. Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya bu puanlara eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda alınan puanlar,
  2. Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma,(Eğitimin tamamının yabancı dille yapılması gerekmektedir.)
  3. Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacıların doçentlik belgesinin onaylı örneği,

Başvuru Yöntemi

  • Başvurular, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevirimiçi başvuru haricinde Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına belge gönderilmesi durumunda hiç biri değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir.
  • Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: ARDEB 1001,1002,1003,1005, 3501 ve uluslararası programlarına proje yürütücüsü olarak başvurup proje önerisi öneri durumunda olan araştırmacılar 2219 programına başvuruda bulunamaz.