S.S.S.

-A +A

Başvuru sırasında KPDS ya da ÜDS sınav sonuç belgesi yabancı dil belgesi olarak sunulabilir mi?

 

 • KPDS ve ÜDS sınav sonuçları başvurularda yabancı dil belgesi olarak kabul edilmemektedir. Başvuru sürecinde aşağıdaki belgelerden birinin sunulması gerekmektedir.
 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya bu puanlara eşdeğerliği, YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda alınan puanlar,
 • Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma, (Türkiye’deki bir kuruluşta alınan eğitimin tamamının yabancı dille yapılması gerekmektedir.)
 • Profesör veya Doçent ünvanına sahip araştırmacıların doçentlik belgesinin onaylı örneği,

 

Başvuru sonrası, Onaylı Başvuru Formunu ve Kabul ve Taahhüt Beyanları Formunu ıslak imzalı olarak kuruma göndermek gerekmekte midir?

 

 • 2018 yılı 2. dönem başvurularından itibaren bu formlar sadece destek almaya hak kazanan bursiyerlerden burs başlatma belgeleri ile birlikte istenir. Başvurudan sonra bu belgelerin kuruma iletilmesi gerekmemektedir.

 

ARDEB’in bir projesinden PTI/destek alınması halinde 2219 programına başvuru yapılabilir mi?

 

 • Bu durumda 2219 programına başvuru yapılabilmektedir. Ancak 2219 programından destek almaya hak kazanıldığında bursun başlatılabilmesi için ARDEB’in ilgili programından PTI/destek alınmaması gerekmektedir. Kurallar gereği TÜBİTAK’ın iki farklı programından aynı anda destek alınması mümkün olmamaktadır.

 

Son üç yıl içinde YÖK’ten yurt dışı araştırma desteği alınması halinde 2219 programına başvurulabilir mi?

 

 • Başvurulabilmektedir. YÖK ve kamu kurumlarının yurt dışı araştırma burslarından daha önce faydalanmış olmak bu programa başvuruyu engellememektedir.

 

TÜBİTAK’tan son üç yıl içinde altı aylık yurt dışı araştırma bursu kullanılması halinde, 12 ay için burs başvurusu yapılabilimekte midir?

 

 • 12 ay için burs başvurusu yapılamamaktadır. Sadece altı ay için destek talep edilebilir. Üç yıl içinde TÜBİTAK yurt dışı araştırma bursları kapsamında toplamda en fazla 12 ay destek alınabilmektedir.

 

2219 programı kapsamında mecburi hizmet yükümlülüğü var mıdır? Var ise mecburi hizmet yükümlülüğünün süresi ne kadardır?

 

 • 2219 bursu kapsamında mecburi hizmet yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük yurt dışında burslu olarak sürdürülen araştırma süresi kadardır. Örneğin sekiz ay burs kazanılması halinde, mecburi hizmet süresi sekiz aydır. Burs süresinin bitiş tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde Türkiye’de mecburi hizmet yerine getirilmelidir.

 

Burs almaya hak kazanılması halinde burs başlatma belgelerine nasıl ulaşılır?

 

 • Burs başlatma belgeleri ve destek üst yazısına “pys.tubitak.gov.tr” adresine ARBİS şifresi girilerek ulaşılmaktadır.  Bu belgeler kişiye özel olduğu için sistemden indirilmesi gerekmektedir.

 

Burs en geç hangi tarihe kadar başlatılabilmektedir?

 

 • Burs destek kararının açıklandığı tarihten itibaren en geç 12 ay içinde başlatılması gerekmektedir. 12 ay içinde başlatılmayan burs ve destekler için hak talep edilememektedir. Panel Yönetim Sistemi (pys.tubitak.gov.tr) üzerinden indirilen Bursiyer Destek Üst Yazısı’nın imza altı alanında da bursun en geç hangi tarihe kadar başlatılması gerektiği belirtilmektedir.

 

Çalışılan kurumdan alınan maaş ek destek kapsamında değerlendirilir mi? Ek destek alınması durumunda TÜBİTAK nasıl bilgilendirilmelidir?

 

 • Çalışılan kurumdan alınan maaş ek destek olarak sayılmamaktadır. Yurt içi ya da dışındaki herhangi bir kurumdan destek almaya başlanması halinde, desteğin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde dilekçe ile bilgilendirmede bulunulması gerekmektedir. Bu destek nedeni ile bursiyerlere verilecek burs miktarı GYK’da ayrıca belirlenmektedir.

 

Kurum ve danışman değişikliği talebi halinde yapılması gerekenler nelerdir?

 

 • Kurum ve danışman değişikliği ve araştırmaya yönelik her türlü değişiklik için dilekçe ile GYK onayı gerekmektedir. Araştırmaların erken tamamlanarak yurda erken dönüşlerin onaylanması halinde, peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmının TÜBİTAK hesabına iade edilmesi gerekmektedir. Konu değişikliklerine yönelik değişiklik vb. durumlarda burs başlatırken imzalanan “Yüklenme Senedi”nin 7. maddesini dikkatlice incelenmelidir.

 

Doçentlik sınavı nedeni ile burs süresi içinde yurda giriş çıkış yapılacaksa TÜBİTAK’a birdirmek gerekmekte midir?

 

 • Burs süresi içinde sınav, sağlık, ailevi v.b. sebeplerden dolayı Türkiye'de bulunulması halinde, durumun dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de bulunulan sürenin/sürelerin toplamda yedi günlük kısmı için burstan kesinti yapılmamaktadır. Yedi günü aşan hallerde aşan gün sayısına karşılık gelen burs miktarı için burstan kesinti yapılmakta ya da mahsuplaşmaya gidilmektedir.

 

Destek kapsamında aile bireyleri için bilet desteği talebinde bulunulabilir mi? Biletler en geç hangi tarihe kadar alınmaktadır?

 

 • Burs kapsamında bilet desteği, tek seferlik gidiş-dönüş olacak şekilde bursiyer ve talep edilmesi halinde bursiyer eşi için TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır. Bilet desteği, destek kararının açıklandığı tarihten en geç 12 ay içinde Seyahat İşleri Birimi ile irtibata geçerek talep edilmelidir. Destek kararının açıklandığı tarihten itibaren en geç 12 ay içinde bilet desteği talep etmeyen bursiyer kendisi ve eşi için artık bilet desteği talebinde bulunamamaktadır.

 

Eş bilet talebi, burs almaya hak kazandıktan sonra yapılabilir mi?

 

 • Eş bilet talebi için eşin sistemimize tanımlanması gerekmektedir. Öncelikle eşin kendisi için ARBİS kaydı oluşturulmalıdır (çalışan/çalışmayan, ev hanımı dahil). Ayrıca eş bilet talebini içeren imzalı dilekçe, evlilik cüzdanın ilgili sayfaları ve eş nüfus cüzdanı (ön ve arka sayfa olacak şekilde) taranarak bideb2219@tubitak.gov.tr adresine gönderilmelidir. Eş sisteme tanıtıldıktan sonra bilet işlemleri için Seyahat Birimi ile irtibata geçilebilir.

 

Yedi ay burs kazanılması halinde Gelişme ve Sonuç raporu aynı anda sunulabilir mi?

 

 • Gelişme raporu araştırmanın altıncı ayının sonunda E-BİDEB sisteminde ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Sonuç raporunu ise burs bitiş tarihinden itibaren en geç iki ay içinde sisteme yüklenmelidir. Bu raporların birlikte sunulması mümkün olmamaktadır.

 

Gelişme ve Sonuç raporları Türkçe hazırlanabilir mi?

 

 • Gelişme ve Sonuç raporları İngilizce hazırlanmaktadır. Gelişme ve Sonuç raporlarında bursiyerin (araştırmacının) ve yurt dışında birlikte çalışılan danışmanın imzası yer almalıdır.