Başvuru

Türkçe

Uyarılar

ÖNEMLİ UYARI:

Etik Kurul / Yasal İzin Belgeleri eksik olan projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmektedir. Proje başvurunuz için bu belgelerin gerekli olup olmadığına karar verilemeyen durumlarda ilgili TÜBİTAK Araştırma Destek Grubu ile temasa geçerek bilgi alabilirsiniz.

Etik Kurul Belgesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Diğer Önemli Hususlar

  • ir projede birden fazla Türk kurum/kuruluş bulunması durumunda, proje PBS üzerinde farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşturulmalıdır. Her bir kurum/kuruluş için belirlenecek proje yürütücüleri arasından projenin yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olacak bir proje yöneticisi protokol ile belirlenir. Protokol örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Başvurular çevrimiçi sistemde proje yöneticisi tarafından yapılır.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Tarihleri: 4 Şubat 2019 – 13 Mayıs 2019

ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir. Başvuru tarih ve saatinden sonra sistem tekrar açılmayacaktır.

Başvuru Belgeleri

Başvuru Formları

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı geçmemelidir. Sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü 20 MB’ı geçmemelidir.

Kimler Projede Yer Alabilir?

Çağrı kapsamında başarılı bulunan Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Dest

Başvuru Koşulları

Ortak araştırma projesi önermek isteyen her bir ülkeden en az bir akademik kurum ile en az bir sanayi kuruluşunun yer alacağı konsorsiyumlar içerisinde yer alan proje ortakları kendi aralarında anlaşmaları gerekmektedir.

Çağrı kapsamında, Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK'a, Katarlı proje ortaklarının ise QNRF’a, ortak başvuru formu ile başvurmaları gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru