Başvuru

Türkçe

Önemli Hususlar

•    Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların* TÜBİTAK - Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
•    Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir).

Başvuru Koşulları

  • T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
  • Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak*.
  • Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak
  • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru