Başvuru

Türkçe

Desteklenen Gider Kalemleri

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri için desteklenebilecek giderler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik

Destek Oranı

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

Çağrı kapsamında başarılı bulunan Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketler

Başvuru Tarihleri

2515 COST Destek Programı başvuruya sürekli açıktır.

Proje Başvuru Formları

UYARI:

Kimler Başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

Proje yürütücülerinin;

  • Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Başvuru Kılavuzu

Önemli Hususlar

Başvuru Tarihleri

Çağrı, 21 Ekim 2018 – 29 Mart 2019 tarihleri arasında açık olacaktır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru