Başvuru

Türkçe

Başvuru Koşulları

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Moldovalı araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir.

Çağrı kapsamında, Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK'a, Molodovalı proje ortaklarının ise NARD’a başvurmaları gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

e-Başvuru

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe tercümeleri yüklenmelidir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru