TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 7

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
7
verimli kullanalım, bu paraları kaliteli
projelere harcayalım. Para yetmesin,
biz bütçeden isteyelim ama daha bu-
güne kadar bu noktaya gelemedik. Bu
noktaya gelirsek hiçbir şeyden korkma-
mıza gerek yok'' diye konuştu.
Konuşmasında yabancı yatırımcılara
da seslenen Işık, şunları söyledi: “Sade-
ceTürkiye'ye gelin yatırım, üretimyapın
demiyoruz, bizim için en ideali Ar-Ge ve
üretimi birlikte yapmaktır. Türkiye aynı
zamanda Ar-Ge üssü olsun.''
UİDB Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Özdemir
Araştırma Burs Programları Müdürü Dr. Nuh Erdoğan
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...60
Powered by FlippingBook