TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 5

5
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
anlarına Eve Dönüş Daveti
Fon Fırsatları” hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı Hedef
Türkiye Çalıştayı, Avrupa’da ilk kez düzenlendi. Almanya’nın
Berlin şehrindeki Türk Evi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, Al-
manya ve çevre ülkelerdeki üniversite ve sanayi kuruluşla-
rında araştırmalarını yürüten 250’yi aşkın araştırmacı katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın açılış konuşması
ile başlayan çalıştayda, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Al-
tunbaşak “Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Alanındaki Son Ge-
lişmeler” başlıklı bir sunum yaptı.
TÜBİTAK UİDB Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Özdemir,
“Türk Alman Bilim Yılı ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Prog-
ramı Özelinde İkili ve Çoklu Araştırma İşbirliği Fırsatları”,
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’ndan
Araştırma Burs Programları Müdürü Dr. Nuh Erdoğan ise
“Yurtdışındaki Araştırmacılara Yönelik Ulusal Araştırma Burs
ve Destekleri” konulu birer sunum gerçekleştirdiler. Etkinlik,
“Türk Alman Bilim Yılı ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Prog-
ramı Kapsamında Araştırma İşbirliği Oturumları” ile devam
etti. 120 araştırmacının bire bir katılım sağladığı çalıştay
masalarında Türkiye’den Avrupa’ya giderek araştırma faa-
liyetleri yürüten araştırmacıların görüş ve önerileri alındı.
Türkiye’ye dönecek araştırmacılar için sunulan burs fırsatları
hakkında detaylı bilgi için:
fp7.org.tr/mariecurie - tubitak.gov.tr/burslar
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...60
Powered by FlippingBook