TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 8

2014
Türk-Alman
Bilim Yılı’nın
Açılışı Yapıldı
A
lmanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen törene, iki
bakanın yanı sıra Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin
Avni Karslıoğlu, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eberhard
Pohl, çok sayıda bilim ve iş adamı ile davetli katıldı.
Törende Bakan Işık ile Alman Bakan Wanka, iki ülke ara-
sında işbirliğinin teşvik edilmesi amacını taşıyan ortak niyet
beyanına imza attı. Öte yandan kurumlar arasında işbirlikle-
rinin artırılarak geliştirilmesi amacıyla Alman Araştırma Ku-
rumu Başkanı Peter Strohschneider ile TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Yücel Altunbaşak ve Alman Akademik Değişim Servisi
(DAAD) Başkanı Margret Wintermantel ile YÖK Başkanı Prof.
Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından sözleşmelere imzalar atıldı.
Bakan Işık, Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında düzenlenen
basın toplantısında, Türkiye ve Almanya arasında çok güçlü
ilişkilerin tarihi boyutuna dikkati çekerek, bunun iki ülke iliş-
kilerinde önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.
Işık, ‘’Bu güçlü ilişkiler bugün birlikte atacağımız bu adım-
larla geleceğe yönelik çok önemli kazanımları, önemli ilişki-
leri beraberinde getirecek. Bu açıdan biz Türk-Alman Bilim
Yılı'nı çok önemsiyoruz. Bilim Yılı, etkinlikleri ile hem Türki-
ye’nin hem de Almanya’nın çok ciddi kazanımlar elde edece-
ğine inanıyorum. Kazanımların sadece Türkiye ve Almanya
‘2014 Türk-Alman Bilim Yılı’nın açılışı Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Almanya Eğitim ve
Araştırma Bakanı Johanna Wanka’nın katılımıyla ya-
pıldı.
Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka
8
Bülten
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...60
Powered by FlippingBook