TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 9

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
arasında kalmayacağını, tüm bölge ve dünya bilim ve tek-
nolojisi için de ciddi kazançlar sağlayacağını düşünüyoruz.
Buna inanıyoruz’’ diye konuştu.
Türk-Alman Üniversitesi açılacak
Bakan Işık, bu noktada atılacak her türlü adımı Almanya
ile birlikte atma gayreti içinde olacaklarını ifade etti. Bu et-
kinlikler vesilesiyle pek çok öğrenci değişim programının
gerçekleşeceğine işaret eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Akademisyenler arasında çok daha güçlü işbirliği imkanı
sağlayacağız. Üniversitelerimizi birbiriyle çok daha fazla ya-
kınlaştıracağız. Araştırma merkezlerimizin birbirleriyle daha
yakın temas kurmalarını sağlayacağız. Bu noktada gerek bi-
zim bilimsel araştırma kurumlarımız gerek Almanya’nın ilgili
kurumları proje bazında da pek çok çalışmaya imza atacak.”
Işık, Türkiye’de kurulacak Türk-Alman Üniversitesinin bu
yıl açılacağını belirterek, ‘’Açılışı haziran ayına kadar yapma-
yı arzu ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da yapacağız.
İnanıyorum ki çok etkin, çok verimli bir yılı Türkiye ve Alman-
ya arasında yaşamış olacağız’’ ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Almanya arasında sürdürülen güçlü diplomatik
ilişkileri, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalar ile daha da
yukarıya taşımak istediklerini vurgulayan Işık, Türkiye olarak
Bilim Ataşesi atayacakları ilk ülkelerden birisinin Almanya
olacağını, böylelikle bilim ve teknoloji alanında ilişkilerin
çok daha güçlü ve sağlıklı olmasının sağlanacağını kaydetti.
Türk-Alman Bilim Yılı
Türk-Alman Bilim Yılı ile stratejik öneme sahip olan; bilim,
teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliği potansiyeli son de-
rece yüksek olan Almanya ile Anahtar Teknolojiler, Küresel
Değişim ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında ortak çalış-
malara ivme kazandırılması amaçlanıyor. Bilim Yılı ile ilgili
faaliyetler Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Al-
manya’da ise Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF)
tarafından yürütülüyor. Her iki ülkenin ortak kuruluşları ara-
sındaki araştırma işbirliğinin yoğunlaştırılması, yenilikçilik
potansiyellerinin birlikte değerlendirilmesi ve uygulamaya
yakın araştırma alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve genç
nesil bilim insanlarının hedefe yönelik teşvik yolu ile güven-
ce altına alınması hedefleniyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...60
Powered by FlippingBook