TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 11

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
T
ÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Baş-
kanlığı’nın (TEYDEB) yürüttüğü “1513 Teknoloji
Transfer Ofisleri Destekleme Programı” ile üniversite
ve sanayicilere hizmet vermesi için kurulan TTO’lar geri
ödemesiz (hibe) olarak destekleniyor. İlk kez geçen yıl
başlatılan program kapsamında, 2014 yılından itibaren
10 üniversiteye daha destek verilecek.
Destek sürecinin başlatılması için TÜBİTAK ile üniver-
siteler arasında sözleşme imzalandı. Feza Gürsey Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Tek-
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...60
Powered by FlippingBook