TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 6

6
Bülten
Bakan Işık: Bilim ve teknolojide en önemli kaynak
insan kaynağı
Çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada yurt dışında görev
yapan Türk bilim insanlarının önemine işaret eden Bakan
Fikri Işık, “Sizleri ülkemizde çalışmaya davet ediyoruz, bu ko-
nuda bizler gereken desteği vermeye hazırız. İlla Türkiye'ye
gelmeye gerek de yok. Bilim insanlarımızın farklı ülkelerde
bulundukları konumda işbirliği çok daha stratejik hale geldi.
Kendi alanlarınızda işbirliği yapın, bizler de size destek ve-
relim. Türkiye'nin inovasyon ekosistemine sizlerin de katkısı
olsun” dedi.
Bilim ve teknoloji alanında en önemli kaynağın insan kay-
nağı olduğuna işaret eden Işık, şunları söyledi: “İnsan kay-
nağının çok güçlü olması gerek. Düne kadar Türkiye bunu
gündemine alamıyordu. Farklı problemler vardı. Enflasyonu
düşürmek, terör, Türkiye'nin düne kadar en önemli gündem-
leriydi. Şimdi ise gündemimizde bilim, teknoloji, Ar-Ge, ino-
vasyon gibi dünyanın uzun zamandır çalıştığı konular var.”
Türkiye'de Ar-Ge bütçesinin yüzde 0,3 seviyesinden 0,92
seviyesine geldiğini hatırlatan Bakan Işık, asıl hedefin Ar-Ge
bütçesini 2023 yılında GSMH'nin yüzde 3’üne çıkarmak ol-
duğunu kaydetti.
Türkiye'nin bu konuda kaynağı olduğunu vurgulayan Işık,
''Ben bakan olarak şunu istiyorum, kaynaklarımızı etkin ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...60
Powered by FlippingBook