11
Siber saldırılara karşı önlem
alınması amacıyla 2012 yılı
sonunda gerçekleştirilmesi
planlanan 2. Ulusal Siber
Güvenlik Tatbikatının
hazırlık çalışmaları başladı.
TÜBİTAK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından
birlikte yürütülen 2. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatına katılmak
üzere davet edilen kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileriyle
toplantı yapıldı.
TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda düzenlenen
toplantının açılışında BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Sacid
Sarıkaya ve TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü
Hayrettin Bahsi birer konuşma yaptı. Toplantıda, TÜBİTAK BİLGEM
Siber Güvenlik Enstitüsü Uzmanı Ünal Tatar tarafından tatbikatın
nasıl yapılacağı ve katılımcılardan neler beklendiğine ilişkin bir
sunum gerçekleştirilerek toplantıya katılan kuruluşların
temsilcilerinin görüşleri alındı.
Geçen yıl 41 katılımcı kuruluş ile yapılan Ulusal Siber Güvenlik
Tatbikatına bu yıl 100'ün üzerinde kurum ve kuruluş davet edildi. Bu
yıl yapılması planlanan tatbikatta yazılı senaryoların yanında
gerçek saldırılar da uygulanacak. Kurumların hem kurum içi hem
de kurumlar arası koordinasyon yetenekleri test edilmeye
çalışılacak. Tatbikata katılımcı kuruluşların bilgi işlem birimlerinin
yanı sıra hukuk ve iletişim birimlerinden de personel katılacak.
Tatbikat ile kuruluşların bilgi ve iletişim sistemlerinin
güçlendirilmesi, siber güvenlik konusundaki farkındalığın
arttırılması, kurumlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi
hedefleniyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Eylül 2012
Güvenlik Tatbikatı
Yıl Sonunda Yapılacak
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...48