Türkiye'nin, bilim, teknoloji ve yenilik alanında köklü bir dönüşüm süreci yaşadığını vurgulayan
Başbakan Erdoğan, "Bu süreci arzu ettiğimiz şekilde sonuçlandırabilmemiz için Ar-Ge odaklı firmaların
sayısını artırmamız, girişimciliği desteklememiz, ticarileştirilebilir Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini
yoğunlaştırmamız gerekiyor. Tüm bunlar için de eğitime, kültüre ve bilgi birikimine, bir başka ifadeyle
ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte insan kaynağına ihtiyacımız var" dedi.
"
Derinleşebilecekleri eğitim ortamı hazırlayacağız
"
Uzun vadede yetişmiş insan gücünün nasıl karşılanabileği konusunun toplantının başlıkları arasında
yer aldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Bilimi, teknolojiyi ve yeniliği kalkınmalarının lokomotifi
yapan toplumlara baktığımızda, en çok önem verdikleri konunun insan kaynağı olduğunu görürüz.
Bunun için eğitim sistemimizi, genç beyinlerimizi, bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirecek şekilde
yeni baştan yapılanmayı gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye olarak 2023 yılı için belirlediğimiz
6
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...48