değil. Eğitim temel değerler üzerine oturmalı. Onun üzerinde ise temel yetkinlikler ve bilgi olmalı. Yani
bilgiye dayalı mevcut eğitim felsefesinin tam tersi. Burada temel değerler ve yetkinlikleri kazandırmak
için kendi kendine öğrenmenin ve birlikte öğrenmenin teşviki çok önemlidir.” dedi.
Eğitim sisteminin fotoğrafının çekilmesi için bir çalışma yapıldığını belirten Altunbaşak, şunları söyledi:
“Milli Eğitim Bakanlığı ile Fatih Projesi ve Eğitimde İşbirliği için protokoller imzaladık ve bu konuda
çalışmalarımız hızla devam ediyor. Fatih Projesi kapsamında 12 bin 500 tablet dağıtıldı ve 37 bin 500
daha dağıtılacak. Okullara kurulacak 85 bin akıllı tahtanın 58 bini kuruldu. Z-Kitap, E-Ders gibi dijital
ders içerikleri hazırlanıyor. Eğitim müfredatı güncelleniyor. Bununda yine Milli Eğitim Bakanlığı ile
bilim fuarlarının her okulda düzenlenmesi ve bilim kültürünün tabana yayılması için protokol
imzaladık.”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Eylül 2012
9
Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]
İlk ve Ortaöğretimde Eğitim Müfredatına Uygun Dijital İçeriklerin Geliştirilmesi ve Erişime Sunulması [2012/102]
Lisans Düzeyinde Dijital Ders İçeriklerinin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi ve Erişime Sunulması [2012/103]
Temel Yetkinliklerin Öğrencilere Daha Etkin Bir Şekilde Kazandırılması Amacıyla Öğretim Programlarının Revizyonuna
Yönelik Çalışmalar Yapılması ve Eğitim İçeriklerinin Tasarlanması [2012/104]
İlk ve Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretim Sistemi Konusunda Araştırma Yapılması ve Alternatif Öğretim Modellerinin
Geliştirilmesi [2012/105]
Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Desteği Sağlayan Burs Programlarının Yeniden Yapılandırılması [2012/106]
İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri için Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi [2012/107]
Üniversiteye Giriş Sisteminin Yeniden Yapılandırılması [2012/108]
AB Çerçeve Programları Horizon 2020’ye Katılım Hazırlıklarının Yürütülmesi [2012/109]
Ana gündemi "Yenilik ve Girişimcilik Sisteminde İnsan Kaynakları
ve Eğitimin Rolü" olan BTYK toplantısında 9 yeni karar alındı:
Vilayetler Evi'ndeki 24. toplantıya Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, ÖSYM Başkanı Ali Demir, rektörler, bakanlık
müsteşarları ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.
BTYK Toplantısına Büyük Katılım
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...48