TÜBİTAK’ın vereceği
desteğe çok önem
verdiklerini
dile getiren Yıldız,
"Ar-Ge
faaliyetleriyle alakalı,
tüm kurumlarımızla
beraber yapılacak çalışmalar için çok teşekkür
ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Ergün:
Güçlü olmak
zorundayız
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de
Türkiye’nin uzun yıllar boyunca ihtiyaçlarını
dışardan karşıladığını, potansiyelini açığa çıkarma
konusunda geri kaldığını belirtti. Bugün itibariyle ise
Türkiye’nin büyük bir potansiyeli, imkanları ve
kaynağı olduğunu anlatan Ergün, ihtiyaçların da
gün geçtikçe büyüdüğünü kaydetti. Ergün, şunları
söyledi: "Fert başına 20 bin dolar milli gelir seviyesini
aşmak istiyoruz. Bu da 2 trilyon dolar üretim, 500
milyar dolarlık ihracat demek, enerji demek... Bu
üretimi,
bu ihracatı
enerji
olmadan
gerçekleştiremezsiniz. Önümüzdeki dönemin en
önemli konuları su, gıda ve enerji konularıdır.
Herkesin bu konularda arz güvenliğini sağlaması,
kendi
teknolojilerine sahip olması
gerekmektedir. Hele bizim gibi ülkelerin
bunlara daha fazla sahip olması
gerekmektedir. Bulunduğumuz coğrafyada
büyük ve önemli bir ülkeyiz. Bu coğrafyada
ayakta kalmak, güçlü olmak zorundayız."
Protokolle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ile TÜBİTAK’ın, önümüzdeki 10 yıl içinde çok
büyük Ar-Ge projeleri gerçekleştireceklerini
belirten Bakan Ergün, bunun çok önemli bir
karar olduğunu söyledi. Bakan Ergün,
"Burada büyük bir Ar-Ge potansiyeli var.
Kurumlarımız da bu işbirliği ile büyük bir
sinerji meydana getirmiş olacak. Enerji
Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında meydana
gelen bu anlaşmayla büyük bir sinerji
doğacaktır" dedi.
14
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...48