Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun
(BTYK) 24. toplantısı, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Toplantının ana gündemini "Yenilik ve
Girişimcilik Sisteminde İnsan Kaynakları
ve Eğitimin Rolü" oluşturdu.
Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen BTYK
toplantısına aralarında iki Başbakan Yardımcısının yanı sıra 11
Bakanın da bulunduğu 80’den fazla üst düzey yetkili katıldı. Ana
gündemi "Yenilik ve Girişimcilik Sisteminde İnsan Kaynakları ve
Eğitimin Rolü" olan toplantı, Başbakan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla
başladı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Kalkınma
Bakanlığı Müsteşarı Kemal Madenoğlu’nun sunuşlarıyla devam etti.
BTYK’nın 24. toplantısında 9 yeni kararın yanı sıra 2 ek karar daha
alındı. Bunun yanında BTYK’nın 17. toplantısında alınan “2009-2011
Türkiye Ar-Ge Harcamaları” kararı kapsamındaki çalışmalar
sonuçlandırıldı. Konu ile ilgili raporlamalara 2011/101 no.lu “Ulusal
Yenilik Sistemi 2023Yılı Hedefleri” kararı kapsamında devam edilecek.
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında geleceğini
şekillendiren BTYK kararları, TÜBİTAK’ın web sayfası aracılığıyla
paylaşılıyor. Kararlar
adresinde
yer alıyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Eylül 2012
Toplantısı Yapıldı
İçin Toplandı
3
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48