hedeflerimize ancak eğitim sistemimizi buna uygun şekilde
yapılandırabilirsek ulaşabiliriz. Genç nesilleri, analitik düşünen, yabancı dile
hakim, yenilikçi bireyler olarak bilim ve teknoloji alanına yönlendirmek
durumundayız. Bugün alacağımız kararların temel amacı, Milli Eğitim
sistemimizde bilim ve teknoloji politikalarımızı bütünleştirmek olacaktır.
Çocuklarımıza matematik, fen, teknoloji yabancı dil derslerinde yeni eğitim
metotlarıyla kolay kavrayacakları ve derinleşebilecekleri bir eğitim ortamı
hazırlayacağız."
Başbakan Erdoğan, bilgi birikimi yanında kendini ifade edebilen,
dünyadaki gelişmeleri sadece takip eden değil, aynı zamanda okuyabilen,
analiz edebilen gençlere süratle ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.
Tüm bu konularda üniversitelerin daha aktif rol üstlenmelerini istediklerini
belirten Erdoğan, ilerleyen dönemlerde tüm bu konularda ülkenin
geleceğini şekillendirecek derecede önemli çalışmalar ortaya koyacaklarını
ve herkes için hayırlı neticeler elde edeceklerini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer pek çok
alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da dünyada kendine ait
özgün modeller oluşturup, uygulayabilen örnek ülkelerden biri olarak
kabul edildiğini dile getirerek, "Nitekim daha on yıl önce kendimize bilim
ve teknoloji konusunda örnek aldığımız ülkeler bugün bizim elde ettiğimiz
başarılarının sırrını araştırıyor ve gittiğimiz her uluslararası toplantılarda
bunları şahsıma, arkadaşlarıma soruyorlar, yöneltiyorlar. Deneyimlerimizi,
birikimlerimizi paylaşmamızı istiyorlar. Türkiye'nin bilim ve teknoloji
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Eylül 2012
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48