Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:
Türkiye’nin Ekonomik İtici Gücü
Bilim ve Ar-Ge Olacak
Cumhurbaşkanı Gül, törende yaptığı konuşmaya, bilim
insanlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek
başladı. Cumhurbaşkanı olarak öne çıkardığı ayrıcalıklı konular
arasında bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirmenin yer aldığını
vurgulayan Gül, törenin Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenmesinin
kendi başına bir anlam taşıdığını ve devletin en üst kurumu olarak
bilime verilen değerin, desteğin ve teşviğin bir göstergesi
olduğunu ifade etti.
Ekonomik kalkınmanın itici gücünün günümüzde bilim ve
teknoloji olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu
alanlara özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin nüfusunun büyük bir bölümünün hala
öğrenmeye hazır gençlerden oluştuğunu söyleyen Gül, bu
konulara dikkat çekilmesi ve özendirilmesi gerektiğini
belirtti. Bilimin, araştırmanın ve teknoloji üretmenin
ekonomiye kazandırılmasının yolunun üniversite ve reel
sektörün işbirliğinden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı
Gül, bu işbirliğinin geliştirilmesinin önemine de işaret etti.
Gül, “Bu alandaki aktörlerin, paydaşların hepsinin, iş
dünyasının, üniversitenin, araştırma kurumlarının bir
koordine içerisinde, aralarında geçiş olacak şekilde bir
çalışma düzeninin kurulması, Türkiye'de sarf edilen
emeklerin boşa gitmediğini, bu konuda harcanan paraların
daha iyi netice verdiğini de gösterecektir” diye konuştu.
Üniversitelerin sadece eğitim vermediklerini, bilim üreten,
bilimin teknolojiye yansımasını sağlayan kurumlar
olduğunu kaydeden Gül, üniversitelerin de bu bağlamda
gözden geçirilip yapılandırılmasının, araştırma, geliştirme,
bilim üretme alanlarında ihtisas sahibi üniversitelerin
sayısının çoğaltılmasının bu anlayış içerisinde önemli yeri
olduğuna inandığını dile getirdi.
“Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması,
önüne koyduğu hedeflere ulaşmada
muhakkak ki bilim, teknoloji,
araştırma ve geliştirmenin çok büyük
bir katkısı olacaktır. Esas itici güç, esas
çekici lokomotif bu alandır.”
4
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...44