TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da
konuşmasında bilim insanları ve sanatçıların
görülmeyeni gösteren, var olmayı ortaya koyan,
üreten ve bu yolla insanlık mirasına katkı sağlayan
beyinler olarak toplumda farklı bir noktada
bulunduklarını ifade etti.
Çağın en önemli konusunun inovasyon ve girişimcilik
kültürü olduğunu vurgulayan Altunbaşak, inovatif
aktivitede ABD, İsrail, Kanada gibi ülkelerin ilk
sıralarda olduğunu dile getirerek, refah düzeyi
yüksek bir toplum olmak için tek çıkar yolun
inovasyon ve girişimcilik olduğuna işaret etti.
Ucuz iş gücü ile herkesin yaptığını yaparak zengin
ülkeler sınıfına geçmenin imkansız olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Altunbaşak, TÜBİTAK'ın Türkiye'de
inovasyon ekosisteminin canlanması ve girişimcilik
kültürünün yaygınlaşması için beş yeni destek
mekanizması planladığını bildirdi.
Altunbaşak, Türkiye'de 1995-2010 yılları arasında
bilimsel makale sayısında yaklaşık 4 kat artış
yaşandığını, ancak makale atıf sayısının neredeyse
aynı oranda düştüğünü belirtti. Bilimsel makalede
artık kaliteye bakmanın zamanının geldiğini belirten
Altunbaşak, işin zor olan kısmının da burası
olduğunu belirtti. Altunbaşak, bilim insanlarının
yazdığı makalelerin bilim dünyasındaki etkisini
ölçmeyi amaçlayan ''H-faktörü'' parametresinin
eksikliklerine rağmen bilimsel etki analizinde en
yaygın yöntem olduğuna dikkati çekti.
Bilimde sonuç odaklı çalışmanın önemli bir yer
tuttuğunu vurgulayan Altunbaşak, bilimsel
makalenin de yapılan bir projenin, bir çalışmanın
doğal sonucu olduğunu belirtti. “Makale yazmak için
makale yazılmaz. Proje yapmak için de proje
yapılmaz; proje bir problemi çözmek için yapılır” diye
konuşan Altunbaşak, her problemin de çözülmeye
değer olmadığını ifade etti.
7
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak:
Büyümemiz için
Girişimcilik, Kalite, Ar-Ge,
İnovasyon…
“Neden çalıştığımızı bileceğiz; makale
yazmak için makale yazılmaz; makale,
yaptığınız bir projenin, bir çalışmanın, doğal
sonucudur zaten. Proje yapmak için de proje
yapılmaz; proje, bir problemi çözmek için
yapılır. Ayrıca unutmayalım ki her problem
de çözülmeye değer değildir. Çözdüğümüz
problemin, ülkeye hizmet etmesi lazım.”
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44