Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik
politikalarının belirlenmesinde en
üst düzey karar organı olan Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23.
Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın başkanlığında, 27 Aralık
2011 tarihinde Vali Galip Demirel
Ankara Vilayetler Evi’nde yapıldı.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun
23. Toplantısı’na Hükümetin yakın
ilgisi vardı. Toplantıya; 4 Başbakan
Yardımcısının yanı sıra
Kabinenin 14 üyesi,
milletvekilleri, bakan
yardımcıları,
müsteşarlar, rektörler,
kurum başkanları ile
özel sektörü temsilen
çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının
başkanları katıldı.
Devletin Zirvesi
Bilim ve Teknoloji
23.
Toplantısında Buluştu
10
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44