Ulusal yenilik ve girişimcilik sistemine
odaklanan BTYK’nın 23. Toplantısında,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak, bu sistemi temel olarak
ekonomik katma değer yaratan
teknolojileri üretebilen ve bu
teknolojileri üretebilecek yetkinlikte
insan gücünün oluşmasını sağlayan
bir sistemolarak tanımladı.
“Ulusal yenilik ve girişimcilik sisteminin etkin çalışmaması halinde
hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil.”
Prof. Dr. Altunbaşak, sistemin etkin çalışmaması halinde stratejik ve
kritik teknolojilerde dışa bağımlı kalacağımıza; ihracatta hatta
yurtiçi üretimde bile katma değerimizin sınırlı kalacağına ve uzun
vadede dahi cari açığı kapatma konusunda zorlanacağımıza işaret
ederek, etkin işleyen bir ulusal yenilik ve girişimcilik sisteminin
önemini vurguladı. Prof. Dr. Altunbaşak Sunumuna, Ulusal Yenilik
ve Girişimcilik Sistemimize dair tespitleri paylaşarak başladı.
Sunumuna mevcut ulusal yenilik ve girişimcilik sistemimize dair
tespitlerle başlayanTÜBİTAK Başkanı, ilk iki tespit olarak Ar-Ge ve
yeniliğe ayrılan kaynakların son zamanlarda ciddi oranda
arttığını ve Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemimizin
olgunlaşmaya başlamış olduğunu belirtti. Prof. Dr. Altunbaşak bu
kapsamda, gerek girişimciliğin teşvik edilmesi, bilginin üretilmesi
ve yayılması; gerekse Ar-Ge ve yeniliğe yön verilmesi
hususlarında ülkemizde bu alandaki aktörlerin konunun önemini
kavramaya başladıklarını, bu kapsamda birtakımprogramların
geliştirildiğini ve politikaların yürütüldüğünü vurguladı. Geçmiş
yıllara kıyasla Ar-Ge desteğimizin büyük ölçüde arttığının ancak
ticarileşme boyutunun halen istenilen seviyede olmadığının altını
çizen Prof. Dr. Altunbaşak, mevcut sisteme dair bir diğer tespit
olarak da teşvik mekanizmalarının arasında bir bütünselliğin
bulunmadığını belirtti. Sisteme bir kara kutu gibi bakıldığını,
esasen sistemin nasıl çalıştığının anlaşılmasının önemli olduğunu
ve sistemin yalnızca finansal desteklerle etkinleştirilemeyeceğini
vurgulayan Prof. Dr. Altunbaşak, sunumun devamında
sistemin iyileştirilmesine dair önerilerini paylaştı. Altunbaşak’ın
sunumu katılımcılar tarafından oldukça faydalı bulundu.
BTYK’dan Kareler...
13
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
TÜBİTAK Başkanı’nın
Sunumu Beğenildi
Başbakan Erdoğan’ı
TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak
karşıladı
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44