Törende Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
de bir konuşma yaptı. Ergün konuşmasında,
Türkiye'nin dünyaca ünlü sanatçılara, dünyaca kabul
görmüş akademisyenlere, bilim insanlarına ihtiyacı
olduğunu belirterek, Türkiye'de bu potansiyelin
bulunduğunu vurguladı. Hükümet olarak yurt içindeki
ve yurt dışındaki bilim insanlarıyla çok daha yapıcı
ilişkiler kurduklarını dile getiren Ergün, “2012'den
itibaren tüm dünyadaki bilim insanlarımızı ülkemizde
buluşturan bir kurultay düzenleyeceğiz. Çünkü
dünyanın çok değişik yerlerinde bilim çalışmaları
yapan insanlarımız var. Bunlar arasındaki irtibatı
kurmak, bir ağ oluşturmak ve Türkiye'de yılda bir defa
bunları biraraya getiren bir ortak çalışmayı başlatmak
amacındayız” dedi.
Sanayi Bakanlığı’nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı olarak yeniden yapılandırıldığını, TÜBİTAK ve
Türkiye Bilimler Akademisi gibi iki önemli kuruluşun
da Bakanlık ile ilgili kuruluş haline geldiğini hatırlatan
Ergün, yeni yapılanmayla bilim, sanayi ve teknoloji
alanında birbirini tamamlayan uyumlu politikaların
devreye sokulması ve böylece Türkiye'de bilim,
teknoloji ve sanayi ikliminin güçlendirilmesinin
amaçlandığını kaydetti.
Bilim ve teknoloji üretimine ilişkin idari ve hukuki
süreçlerin de iyileştirildiğini söyleyen Bakan Ergün,
Türkiye'nin bilim insanları için bir cazibe merkezi
olmasını sağlayacak altyapıların kurulduğunu belirtti.
Bu iyileştirmelere rağmen, bugün birçok sektörde
Türkiye'nin tüketici konumunda kaldığını hatırlatan
Ergün, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesinin
önemine dikkat çekti.
California Üniversitesi'nin 20 yıl önce aldığı kararla
bilginin ticarileşmesine karar verdiğini anlatan
Ergün, “Ticarileşmeyen, hayata doğrudan etki
etmeyen bilginin artık günümüzde fazla bir önemi
yok. Bu temel bilimlerin ihmal edilmesi anlamına
gelmiyor. İyi matematikçileriniz, iyi fizikçileriniz, iyi
kimyacılarınız, iyi sosyologlarınız, iyi hukukçularınız
yoksa zaten araştırmacınız da olmaz, teknik
araştırmaları yapacak insanınız da olmaz. Onun için
temel bilimleri de ihmal etmeden, onu da
güçlendirerek bunu yapmak mecburiyetindeyiz”
diye konuştu. Ergün, gençlerin ve çocukların bilime
olan ilgilerini artırmak için de her kentte bilim ve
teknoloji merkezleri kurulması gerektiğini, 2012'den
itibaren bu merkezlerin hayata geçmeye
başlayacağını bildirdi.
6
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün:
Ticarileşmeyen bilginin
fazla önemi yok
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44