Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
konuşmasıyla başlayan toplantı,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak’ın sunumuyla devam etti.
Alınan yeni kararların yanında BTYK’nın
21. toplantısında karara bağlanan ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
himayeleri altına aldığı “Enerji, Su ve
Gıda Alanlarında Ulusal Ar-Ge ve Yenilik
Stratejilerinin Hazırlanması” kararı
kapsamındaki çalışmalar tamamlanarak
sonuçlandırıldı.
BTYK tarafından kabul edilen enerji, su
ve gıda alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik
strateji belgelerini izleme ve
değerlendirme faaliyetleri, onaylanan
2010/201 no.lu “Ulusal Bilim, Teknoloji
ve Yenilik Stratejisi 2011-2016” kararı
kapsamında devam edecek.
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik
alanlarında geleceğini şekillendiren
BTYK Kararları, TÜBİTAK’ın web sayfası
(
)
aracılığıyla paylaşılıyor.
Ana gündemini “Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi ve bu
sistemin daha da etkinleştirilebilmesi için atılması gereken
adımlar”ın oluşturduğu BTYK’nın 23. Toplantısı’nda sekiz
yeni karar alındı:
Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]
Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında
Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için
Koordinasyon Kurulu Oluşturulması [2011/102]
Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını
Artırmak Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/103]
Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi
Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/104]
Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması [2011/105]
Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği,
Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde
İyileştirilmesi [2011/106]
Bilim Merkezlerinin Yaygınlaştırılması [2011/107]
Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika
Araçlarının Geliştirilmesi [2011/108]
11
Yüksek Kurulu’nun
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...44