Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışman görüşleri alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteğe hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenir, desteklenecek kişiler Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Başvurular adayın yetkinliği, çalışmanın niteliği, iş fikri, iş geliştirme potansiyeli, yaygın etki,  girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesine olan etkisi ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi yönlerinden değerlendirilir.

Yöntem

Projeler, konularında uzman hakemler tarafından gerektiğinde firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme