Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Belirtilen Koşulları sağlayan adaylar değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır.

Değerlendirme Yöntemi

Başvuru koşullarına uyan destek talepleri Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlar veya BİDEB tarafından oluşturulan jüri/panel/danışmanlar tarafından etkinliğin bilimsel saygınlığı, yapılabilirliği, düzenleyicilerin yetkinliği ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi yönlerinden değerlendirilir.

Değerlendirmeler sonucunda Grup Yürütme Kurulu tarafından desteklenmesi uygun görülen başvurular ve verilecek destek tutarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Değerlendirme Yöntemi

Başvuru koşullarına uyan destek talepleri Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlar veya BİDEB belirlediği danışman/panelist/moderatör tarafından etkinliğin bilimsel saygınlığı, yapılabilirliği, düzenleyicilerin yetkinliği ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi yönlerinden değerlendirilir.
 
BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından desteklenmesi uygun görülen başvurular ve verilecek destek tutarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Değerlendirme Yöntemi

Başvuru koşullarına uyan destek talepleri, BİDEB’in belirlediği danışman/panelist/moderatör tarafından; etkinliğin bilimsel saygınlığı, yapılabilirliği, düzenleyicilerin yetkinliği ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi kriterlerine göre değerlendirilir.

Değerlendirmeler sonucunda Grup Yürütme Kurulu tarafından desteklenmesi önerilen başvurulardan desteklenecek olanlar ile verilecek destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Değerlendirme Yöntemi

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılacak bilim insanlarına verilecek destek tutarı, BİDEB tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlarca veya BİDEB’ce oluşturulan Jüri/Panel/Danışman görüşlerine göre belirlenir ve Başkanlık oluruna sunulur. 

Yapılacak incelemede;

  • Akademik özgeçmiş-toplantı konusu uyumu
  • Toplantının değeri
  • Katılımcının toplantıya katkıları
  • Katılımcının özgeçmişi dikkate alındığında toplantının katılımcıya katkısı

kriterlerine göre değerlendirme yapılır. 

Değerlendirme Yöntemi

Ön değerlendirme esnasında kullanılacak sıralama puanı hesaplanırken, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, ALES puanı ve üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralaması esas alınır. Ön değerlendirme sıralama puanları, başvuran adayın öğrencilik statüsüne göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme