Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Belirtilen Koşulları sağlayan adaylar değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır.

Değerlendirme Yöntemi

Başvuru koşullarına uyan destek talepleri Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlar veya BİDEB tarafından oluşturulan jüri/panel/danışmanlar tarafından etkinliğin bilimsel saygınlığı, yapılabilirliği, düzenleyicilerin yetkinliği ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi yönlerinden değerlendirilir.

Değerlendirmeler sonucunda Grup Yürütme Kurulu tarafından desteklenmesi uygun görülen başvurular ve verilecek destek tutarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

1.  Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen, faks ve/veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

Değerlendirme Yöntemi

Ön değerlendirme esnasında kullanılacak sıralama puanı hesaplanırken, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, ALES puanı ve üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralaması esas alınır. Ön değerlendirme sıralama puanları, başvuran adayın öğrencilik statüsüne göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme