Değerlendirme

Türkçe

Kriterler

Yürütme Komitesinin proje değerlendirmede dikkate aldığı ölçütler şunlardır;

  • Kuruluşun TTO deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,
  • Proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,
  • TTO organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,
  • Proje bütçesi ve gider kalemlerinin uygunluğu,
  • İş planının uygunluğu.

Yöntem

Destek, ilgili disiplinde uzmanlaşmış panelistlerin, danışmanların görüşleri doğrultusunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunca verilir.

Yöntem

Vestibulum feugiat, justo a posuere dignissim, tellus justo rutrum odio, malesuada venenatis risus nunc nec lectus. Curabitur facilisis libero vitae elit gravida non varius quam fringilla. Nulla massa risus, posuere eget tincidunt at, porttitor vel neque. Praesent laoreet augue at lorem auctor dictum consectetur odio interdum. Ut laoreet quam et neque adipiscing consectetur. Donec blandit malesuada accumsan. Vivamus non nulla enim. Sed eu nisi ante, in laoreet eros. Maecenas sollicitudin magna ut elit tempor a egestas leo porta.

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

I.   Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II.  Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Yöntem

Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir proje ise:

TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelere ilişkin, Ar-Ge indiriminden yararlanabilmek için, TÜBİTAK’ dan alınan destek karar yazısının bir örneğinin YMM tasdik raporuna eklenerek ilgili vergi dairesine müracaat edilmesi yeterli olacaktır (Mevzuat: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında 1 Seri No.lu Tebliğ (10. Diğer İndirimler)).

Kriterler

TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeler için ayrıca bir değerlendirme kriteri bulunmamaktadır. TÜBİTAK'ın desteklediği bir proje değilse Ar-ge niteliğini değerlendirmek üzere hakem görüşüne başvururlur.

Değerlendirme Yöntemi

Ön incelemeyi geçen başvurular panelist/danışman görüş ve önerileri alındıktan sonra Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve desteklenecek başvurular TÜBİTAK Başkanı’na önerilir. Burs almaya hak kazanan başvurular ve burs süreleri Başkan Olur’u ile belirlenir.

Değerlendirme Yöntemi

  1. Ön Değerlendirme: Yapılan başvurular Başvuru Koşullarını sağlayıp sağlamadıkları, eksik belge ve belgelerin doğruluğu yönünden Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca bir ön değerlendirmeye tabii tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan başvurular iade edilir. Yapılan ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını sağladığı belirlenen etkinlik başvuruları bilimsel değerlendirmeye alınır.
     

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme