Değerlendirme

Türkçe

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

   I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Eksik belge ile yapılan veya başvuru koşullarını taşımayan adaylara ait başvurular ön incelemede elenir. Ön incelemeyi geçen başvurular panel/danışman görüş ve önerileri esas alınarak, BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteklenecek bursiyerler Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Adayın bilimsel/araştırma yetkinliği
 • Araştırma önerisinin bilimsel ve teknolojik değeri
 • Başvurunun, adayın kariyer gelişimine, ev sahibi kuruma ve Türkiye’ye katkısı
 • Araştırmanın yapılabilirliği

Ayrıca; adayın araştırma yaptığı kurumdan ayrıldıktan sonra araştırmanın laboratuvar, vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir ve işbirliğinin sürdürülebilir olması dikkate alınır.

Yöntem

Projeler TÜBİTAK tarafından oluşturulan Çağrılı Projeler Danışma Kurululu (ÇPDK) tarafından ön incelemeye alınır. Ön incelemeyi geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından, yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir. Projeyi değerlendirecek olan hakemler projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan kişiler olmak kaydıyla genellikle üniversite veya araştırma kurumlarından seçilir.

Formlar

"1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamındaki projelerde değerlendiricilik yapan hakemlerin kullanabilecekleri formları aşağıda bulabilirsiniz.

Hakemler İçin

1. Proje Öneri Değerlendirme Raporu (AGY211) (Rapor olarak kullanılamaz, bilgi amaçlıdır)

Kriterler

Projeler aşağıda belirtilen dört boyut altında değerlendirilir:

 1. Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu,
 2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
 3. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
 4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

 

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme yapılırken aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınır.

 1. Adayın bilimsel/araştırma yetkinliği,
 2. Araştırma önerisinin bilimsel ve teknolojik değeri,
 3. Başvurunun, adayın kariyer gelişimine, ev sahibi kuruma ve Türkiye’ye katkısı,
 4. Araştırmanın yapılabilirliği.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme