Değerlendirme

Türkçe

Yöntem

Projeler, uluslararası programın değerlendirme kurallarına da uyularak, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

 

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

   I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Yöntem

Projeler TÜBİTAK tarafından oluşturulan Çağrılı Projeler Danışma Kurululu (ÇPDK) tarafından ön incelemeye alınır. Ön incelemeyi geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından, yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir. Projeyi değerlendirecek olan hakemler projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan kişiler olmak kaydıyla genellikle üniversite veya araştırma kurumlarından seçilir.

Formlar

"1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamındaki projelerde değerlendiricilik yapan hakemlerin kullanabilecekleri formları aşağıda bulabilirsiniz.

Hakemler İçin

1. Proje Öneri Değerlendirme Raporu (AGY211) (Rapor olarak kullanılamaz, bilgi amaçlıdır)

Kriterler

Projeler aşağıda belirtilen dört boyut altında değerlendirilir:

  1. Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu,
  2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
  3. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
  4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

 

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme