Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Eksik belge ile yapılan veya başvuru koşullarını taşımayan adaylara ait başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ön incelemeyi geçen başvurular panel/danışman görüş ve önerileri esas alınarak, BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteklenecek bursiyerler Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Yöntem

 • Niyet Beyanının değerlendirilmesi (Yürütme Komitesi)

Niyet beyanı, Yürütme Komitesi tarafından aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilir:

Bursların Başlatılması

2205- Yurt içi Lisans Burs Programından burs almaya hak kazanan öğrenciler, diğer kamu kurum/kuruluşlarından aynı anda burs alamazlar. TÜBİTAK bursunu tercih etmeleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarından aynı dönem için aldıkları bursları iade etmeleri durumunda, bu programdan yararlanabilirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ ndan kredi alan öğrenciler, hak kazanmaları halinde 2205-Yurt içi Lisans Burs Programından yararlanabilirler.

Değerlendirme Kriterleri

 1. Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilme potansiyeli bulunması
 • Etkinliğin hakemli olması
 • Etkinliğin en fazla 3 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
 • Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,

Değerlendirme Kriterleri

 1. Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum, çalıştay)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • Etkinliğin hakemli olması*
 • Etkinliğin daha önce en az bir kez düzenlenmiş olması*
 • Etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme