Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Eksik belge ile yapılan veya başvuru koşullarını taşımayan adaylara ait başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ön incelemeyi geçen başvurular panel/danışman görüş ve önerileri esas alınarak, BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteklenecek bursiyerler Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Yöntem

 • Niyet Beyanının değerlendirilmesi (Yürütme Komitesi)

Niyet beyanı, Yürütme Komitesi tarafından aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilir:

Bursların Başlatılması

T. C. vatandaşı öğrencilerin burs ödemeleri, 5102 sayılı yasa gereğince Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) aracılığıyla yapılacaktır.  KYK, Burs ve Kredi yönetmeliği doğrultusunda tahsis işlemlerini yapmaktadır.  KYK’dan ve kamu kurum ve kuruluşlarından burs/kredi almış veya almakta olan öğrencilere ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş veya burs/kredi alma süresini tamamlamış öğrencilere KYK tarafından burs tahsisi yapılmamaktadır.

Bursiyerliğin kesinleşmesi ve burs ödemelerinin başlatılabilmesi için KYK tarafından yapılacak işlemlerin tamamlanması gerekmektedir

Değerlendirme Kriterleri

 1. Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilme potansiyeli bulunması
 • Etkinliğin hakemli olması
 • Etkinliğin en fazla 3 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
 • Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,

Değerlendirme Kriterleri

 1. Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum, çalıştay)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • Etkinliğin hakemli olması*
 • Etkinliğin daha önce en az bir kez düzenlenmiş olması*
 • Etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme