Değerlendirme

Türkçe

Yöntem

 • Niyet Beyanının değerlendirilmesi (Yürütme Komitesi)

Niyet beyanı, Yürütme Komitesi tarafından aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilir:

Bursların Başlatılması

2205- Yurt içi Lisans Burs Programından burs almaya hak kazanan öğrenciler, diğer kamu kurum/kuruluşlarından aynı anda burs alamazlar. TÜBİTAK bursunu tercih etmeleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarından aynı dönem için aldıkları bursları iade etmeleri durumunda, bu programdan yararlanabilirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ ndan kredi alan öğrenciler, hak kazanmaları halinde 2205-Yurt içi Lisans Burs Programından yararlanabilirler.

Değerlendirme Kriterleri

 1. Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilme potansiyeli bulunması
 • Etkinliğin hakemli olması
 • Etkinliğin en fazla 3 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
 • Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,

Değerlendirme Kriterleri

 1. Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum, çalıştay)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • Etkinliğin hakemli olması*
 • Etkinliğin daha önce en az bir kez düzenlenmiş olması*
 • Etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme