S.S.S.

-A +A
 • Sanatta Yeterlik Programına kayıtlı olunması halinde 2214A – Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programına başvuru yapılabilir mi?
  • Sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrenciler bu programa başvuru yapabilmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışındaki bir kurumda doktora yapıyor olunması halinde 2214A – Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programına başvuru yapılabilir mi?
  • Bu durumda başvuru yapılamamaktadır.
 • Doktora yeterliğinin 2214A – Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programının son başvuru tarihinden bir ay sonra alınması halinde başvuru yapılabilir mi?
  • Bu durumda başvuru yapılamamaktadır.
 • Davet mektubunun taşıması gereken şartlar nelerdir?
  • Davet mektubu; davetin geçerli olduğu tarihleri, yurt dışında birlikte çalışılacak danışman bilgisini, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruluşa hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içerecek şekilde, davet eden kuruluşun antentli kâğıdına yazılmış ve kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Davet mektubunun, başvuru süresi dolduktan sadece birkaç gün sonra bursiyere ulaşması halinde bu belgeyi TÜBİTAK’a posta yoluyla veya elden teslim etmek mümkün müdür?
  • Başvuru kapandıktan sonra başvuru belgelerinden herhangi birini posta yolu ulaştırmanız ya da elden teslim etmeniz mümkün değildir. Bilimsel değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde sisteme yüklenmelidir.
 • Davet mektubunun İngilizce dışında bir yabancı dilde temin edilmesi halinde ne yapılmalıdır?
  • Davet mektubunun İngilizce dışında bir yabancı dilde temin edilmesi halinde davet mektubunun onaylı çevirisi ile birlikte başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
 • Tıpta uzmanlık öğrencilerinin Tez önerisi kabul belgesi yerine hangi belgeyi yüklemeleri gerekmektedir?
  • Tıpta uzmanlık öğrencilerinin tez önerisi kabul belgesi yerine tıpta uzmanlık öğrenci belgesi yüklemeleri gerekmektedir.
 • Başvuru belgelerinin posta yolu ile iletilmesi gerekmekte midir?
  • Başvuru belgeleri sisteme yüklenmelidir. Başvuru belgelerinin posta yolu ile iletilmesi gerekmemektedir.
 • Başvuru belgelerinin maille gönderilmesi halinde kontrolü gerçekleştirilmekte midir?
  • Başvuru şartları ve başvuru belgelerinin taşıması gereken özellikler program çağrı metninde belirtilmiştir. Başvuru belgelerinin maille gönderilmesi halinde kontrolü gerçekleştirilmemektedir.
 • Onaylı Başvuru Formunun başvuru sırasında iletilmesi gerekmekte midir?
  • Onaylı Başvuru Formunun başvuru sırasında iletilmesi gerekmemektedir.
 • 2214A programından burs almaya hak kazanılması ancak bursun kullanılamayacak olması durumundan ne yapılmalıdır?
  • Burs almaya hak kazanan kişilerin bursu kullanamamaları halinde ıslak imzalı dilekçe ile burstan feragat ettiklerini bildirmeleri gerekmektedir.
 • 2214A programından burs almaya hak kazanılması ancak bursun kullanılamayacak olması durumunda bir yaptırım söz konusu mudur?
  • 2214A programından burs almaya hak kazanılması ancak bursun kullanılamayacak olması durumunda herhangi bir yaptırım söz konusu değildir.
 • 2214A programı burs başlatma belgelerine nasıl ulaşılmaktadır?
  • Destek üst yazısına ve Burs başlatma belgelerine “pys.tubitak.gov.tr” adresinden ulaşılmaktadır. Bu belgeler kişiye özel olduğu için sistemden indirilmesi gerekmektedir.
 • Kefillerden birinin serbest meslek erbabı olması halinde ne yapılmalıdır?
  • Kefillerden birinin serbest meslek erbabı olması halinde maaş bordrosu yerine kefilin son üç yıllık vergi matrahını gösterir vergi levhasının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • 2214A programı burs başlatma belgelerinin mail yolu ile iletilmesi mümkün müdür?
  • 2214A programı burs başlatma belgelerinin posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
 • Burs başlatma dilekçesinde belirtilen tarihte yurt dışına çıkılamaması halinde ne yapılmalıdır?
  • Burs başlatma dilekçesinde belirtilen tarihte yurt dışına çıkılamaması halinde güncel araştırma başlama ve bitiş tarihlerini içeren, ıslak imzalı bir dilekçenin kuruma iletilmesi gerekmektedir.
 • Burs almaya hak kazanan kişinin kendi imkânları ile destek kararının açıklandığı tarihten önce yurt dışına çıkmış olması halinde destek kararının açıklandığı tarihten önceki tarihler için geriye dönük ödeme yapılabilir mi?
  • Burs almaya hak kazanan kişinin kendi imkânları ile destek kararının açıklandığı tarihten önce yurt dışına çıkmış olması halinde destek kararının açıklandığı tarihten önceki tarihler için geriye dönük ödeme yapılamaz.
 • 2214A programından bir yıl burs hakkı kazanılması ancak kurumdan araştırma süresini kapsayacak şekilde izin alınamaması halinde ne yapılmalıdır?
  • Araştırma süresini kapsayacak şekilde uzun süreli kurum izni alamayan bursiyerlerin 3’er aylık dönemler itibariyle uzatmaya da izin verecek şekilde düzenlenmiş kurum izin yazıları kabul edilmektedir.
 • Burs başlatılmadan önce burs süresinin kısaltılması mümkün müdür?
  • Burs başlatılmadan önce burs süresinin kısaltılması için bursiyerin gerekçeli, imzalı dilekçesi ile konuyla ilgili yurt dışı danışmanının yazısının kuruma iletilmesi halinde, talep Grup Yürütme Kurulu'nda görüşülecektir.
 • 2214A bursu en geç hangi tarihe kadar başlatılmalıdır?
  • 2214A bursu destek kararının açıklandığı tarihten itibaren en geç 12 ay içinde başlatılmalıdır. 12 ay içinde başlatılmayan burs ve destekler için hak talep edilememektedir. Panel Yönetim Sistemi (pys.tubitak.gov.tr) üzerinden indirilen Bursiyer Destek Üst Yazısı’nın imza altı alanında da bursun en geç hangi tarihe kadar başlatılabileceği belirtilmektedir.
 • Program kapsamında sağlanan uçak bileti işlemleri için ne yapılmalıdır?
  • Uçak bileti desteğinin kullanılabilmesi için seyahat birimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 • Program kapsamında bursiyerlerin vize işlemleri yürütülmekte midir?
  • Program kapsamında bursiyerlerin vize işlemleri yürütülmemektedir. Vize işlemleri ile bilgi verilmesi de söz konusu değildir. Vize işlemlerinin yürütülmesi tamamen bursiyerlerin sorumluluğundadır.
 • Vize işlemleri için destek üst yazısının onaylanmasının gerekmesi halinde ne yapılmalıdır?
  • Vize işlemleri için destek üst yazısının onaylanmasının gerekmesi halinde bursiyerlerin destek üst yazıları ve dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.
 • Program kapsamında bursiyerin çocuklarına uçak bileti desteği sağlanmakta mıdır?
  • 2214/A Programı kapsamında yalnızca bursiyere aylık burs desteği ve kendisi ile talep edilmesi halinde eşi için uçak bileti desteği verilmektedir. Program kapsamında bursiyerin çocuklarına uçak bileti desteği sağlanmamaktadır.
 • Program kapsamında bursiyerlere ve aile bireylerine sağlık sigortası desteği verilmekte midir?
  • 2214/A Programı kapsamında yalnızca bursiyere aylık burs desteği ve kendisi ile talep edilmesi halinde eşi için uçak bileti desteği verilmektedir. Program kapsamında bursiyerlere ve aile bireylerine sağlık sigortası desteği verilmemektedir.
 • Program kapsamında ev sahibi kurumlar tarafından talep edilen ücretler (laboratuvar vb. ücretleri) karşılanmakta mıdır?
  • 2214/A Programı kapsamında yalnızca bursiyere aylık burs desteği ve kendisi ile talep edilmesi halinde eşi için uçak bileti desteği verilmektedir. Program kapsamında ev sahibi kurumlar tarafından talep edilen ücretler (laboratuvar vb. ücretleri) karşılanmamaktadır.
 • Başlama yazısının içeriği nasıl olmalıdır?
  • Başlama yazısı yurt dışı danışmanı tarafından imzalanmalı, antentli kâğıda hazırlanmalı, araştırma konusu içermeli ve bursiyerin yurt dışında araştırmalarına başladığını bildirmelidir.
 • Yurt dışında araştırmanın yapılacağı ülkenin değiştirilmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?
  • Yurt dışında araştırmanın yapılacağı ülkenin değiştirilmesi için bursiyerin gerekçeli, imzalı dilekçesinin yeni kurumdan alınan davet mektubunun mail yolu ile program mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
 • Yurt dışında araştırmanın yapılacağı kurumun değiştirilmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?
  • Yurt dışında araştırmanın yapılacağı kurumun değiştirilmesi için bursiyerin gerekçeli, imzalı dilekçesinin yeni kurumdan alınan davet mektubunun mail yolu ile program mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
 • Yurt dışında çalışmalara devam ederken, başvuru sırasında beyan edilen araştırma konusunun değiştirilmesi mümkün müdür?
  • Başvuru sırasında beyan edilen araştırma konusunun değiştirilmesi mümkün değildir. Bursiyer burs almaya hak kazandığı başvuruda beyan ettiği araştırma konusunu çalışmak zorundadır.
 • Yurt dışında çalışmalara devam ederken, başvuru sırasında beyan edilen iş paketlerinde değişiklik yapılması mümkün müdür?
  • Yurt dışında çalışmalara devam ederken, başvuru sırasında beyan edilen iş paketlerinde değişiklik yapılması için bursiyerin gerekçeli dilekçesi ve yurt dışındaki danışmanın gerekçeli yazısı ile talepte bulunarak GYK’dan onay alınması gerekmektedir.
 • Yurt dışında araştırmanın beraber yürütüleceği danışmanın değiştirilmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?
  • Yurt dışında araştırmanın beraber yürütüleceği danışmanın değiştirilmesi için bursiyerin gerekçeli, imzalı dilekçesinin, mevcut danışmanın imzalı yazısının ve yeni danışmanın imzalı yazısının (davet mektubu formatında) mail yolu ile program mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
 • Araştırma yapılacak ülkede yeni bir banka hesabı açtırılması halinde burs ödemelerinin bu hesaba yatırılması için ne yapılmalıdır?
  • Araştırma yapılacak ülkede yeni bir banka hesabı açtırılması halinde burs ödemelerinin bu hesaba yatırılması için yeni banka bilgilerini eksiksiz içeren, imzalı bir dilekçe mail yolu ile program mail adresine iletilmelidir.
 • Araştırmanın verilen destek süresinden önce tamamlanması halinde bu durum TÜBİTAK’a nasıl bildirilmelidir?
  • Araştırmalar verilen destek süresinden önce tamamlanacaksa, dilekçe ve yurt dışındaki danışmanın araştırmanızı daha erken bir tarihte tamamlayacağınıza dair resmi onay yazısı ile talepte bulunarak GYK’dan onay alınması gerekmektedir. Araştırmacının erken yurda dönüşü onaylanırsa peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmının TÜBİTAK hesabına iade edilmesi gerekmektedir.
 • Burs süresince Türkiye'ye zorunlu giriş yapılması halinde bu durum TÜBİTAK’a nasıl bildirilmelidir?
  • Burs süresince Türkiye'ye zorunlu giriş yapılması halinde bursiyer, Türkiye'ye giriş yapmadan önce 2214A program mail adresine mail atarak giriş-çıkış yapacağını bildirmelidir. Bursiyer, araştırmasına devam etmek üzere yeniden yurt dışına çıktığında e-devletten alacağı yurda giriş-çıkış belgesini ve yurt dışı danışmanın imzalı yazısını mail yolu ile iletmelidir.
 • Burslu ya da burssuz süre uzatımı talebinde bulunmak için nasıl bir yol izlenmelidir?
  • Bursiyerin; burslu/burssuz süre uzatımı talep formu, yurt dışındaki danışmanın bursiyerin yurt dışında destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti ve süre uzatma gerekçesini açıklayan yazısı, araştırmacı Türkiye’de çalışıyor ve izin süresi bitmiş ise çalıştığı kurum/kuruluştan izin yazısı, yurt dışında yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu ile talepte bulunarak Grup Yürütme Kurulu’ndan onay alınması gerekmektedir.
 • Burssuz süre uzatımı talebinin uygun görülmesi halinde verilen burssuz sürenin tamamının kullanılması zorunlu mudur?
  • Burssuz süre uzatımı talebinin uygun görülmesi halinde verilen burssuz sürenin tamamının kullanılması zorunlu değildir. Bursiyerler burslu sürelerinin bitiminden itibaren burssuz süre uzatımı almış olsalar dahi Türkiye'ye dönebilmektedir.
 • Sonuç raporunun istenilen süre içinde yetiştirilememesi halinde raporun sisteme yüklenebileceği son tarih ne zamandır?
  • Sonuç raporu bursiyerin araştırmasını bitirip yurda dönüş tarihinden itibaren iki ay içerisinde sisteme yüklenmelidir. Sonuç raporunun iki ay içinde gönderilmemesi durumunda gerekçeli bir dilekçe ile GYK’dan ek süre istenebilir. Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir.
 • 2214A programı burs sonlandırma belgelerinin mail yolu ile iletilmesi mümkün müdür?
  • 2214A programı burs sonlandırma belgelerinin bursiyer tarafından e-bideb sisteminde ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.
 • Destek kapsamında aile bireyleri için bilet desteği talebinde bulunulabilir mi? Biletler en geç hangi tarihe kadar alınmaktadır?
  • Burs kapsamında bilet desteği, tek seferlik gidiş-dönüş olacak şekilde bursiyer ve talep edilmesi halinde bursiyer eşi için TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır. Bilet desteği, destek kararının açıklandığı tarihten en geç 12 ay içinde Seyahat İşleri Birimi ile irtibata geçerek talep edilmelidir. Destek kararının açıklandığı tarihten itibaren en geç 12 ay içinde bilet desteği talep etmeyen bursiyer kendisi ve eşi için artık bilet desteği talebinde bulunamamaktadır.
 • Eş bilet talebi, burs almaya hak kazandıktan sonra yapılabilir mi?
  • Eş bilet talebi için eşin sistemimize tanımlanması gerekmektedir. Öncelikle eşin kendisi için ARBİS kaydı oluşturulmalıdır (çalışan/çalışmayan, ev hanımı dâhil). Ayrıca eş bilet talebini içeren imzalı dilekçe, evlilik cüzdanın ilgili sayfaları ve eş nüfus cüzdanı (ön ve arka sayfa olacak şekilde) taranarak bideb2214@tubitak.gov.tr adresine gönderilmelidir. Eş sisteme tanıtıldıktan sonra bilet işlemleri için Seyahat Birimi ile irtibata geçilebilir.
 • 2214A programı yükümlülüklerinden biri olan bursiyerin tezinde TÜBİTAK desteğinin nasıl belirtmesi gerekmektedir?
  • Bursiyerin tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmesi için bir format bulunmamaktadır. Bursiyerler uygun gördükleri ifadeyi tezlerinin teşekkür, önsöz, özet sayfalarında belirtebilmektedirler.
 • 2214A programı mezuniyet belgelerinin mail yolu ile iletilmesi mümkün müdür?
  • 2214A programı mezuniyet belgelerinin bursiyer tarafından e-bideb sisteminde ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.
 • Doktora programının azami sürelerde tamamlanamaması halinde doktora bitirme son tarihinin ertelenmesi için başvuruda bulunulabilir mi?
  • Doktora programının azami sürelerde tamamlanamaması halinde bursiyerin gerekçeli dilekçesi, yurt içi danışmanının gerekçeli yazısı ve enstitüden doktora bitirme son tarihini gösterir belgenin iletilmesi halinde, talep Grup Yürütme Kurulu'nda görüşülecektir.
 • Burs programını tamamlayarak yurda dönüş yapılması ve mezun olunması halinde bursiyerlik belgesi alınması için ne yapılması gerekmektedir?
  • Burs programını tamamlayarak yurda dönüş yapılması ve mezun olunması halinde bursiyerlik belgesi alınması için ıslak imzalı dilekçe ile kuruma başvurulması gerekmektedir.