Önemli Hususlar

-A +A

Bir yürütücü bu programa aynı anda birden fazla proje önerisi ile başvuru yapamaz.

Bu programa yapılacak başvurular TÜBİTAK destek programlarından faydalanan yürütücü/araştırmacılara uygulanan projelerde görev alma kotasına dahil edilmez.

2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenmekte olan araştırmacılar bu programa başvuru yapamaz.

Yürütücünün tekrar bu destekten faydalanabilmesi için bir Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesini başarı ile tamamlaması beklenmektedir.

Başvuru öncesinde Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) kaydı mutlaka güncellenmelidir.