Destekler

Türkçe

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Program kapsamında; TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenen etkinliklere destek verilir.

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği Programı'nın amacı Türkiye’ de kurulmuş olan tüzel kişiliklerin, AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmak amacıyla yapacakları yurtdışı seyahatlerin desteklenmesini sağlamaktır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler