Destekler

Türkçe

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği Programı'nın amacı Türkiye’ de kurulmuş olan tüzel kişiliklerin, AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmak amacıyla yapacakları yurtdışı seyahatlerin desteklenmesini sağlamaktır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı başlatılmıştır.

Eskişehir'e Bilim Merkezi Açılması için İmzalar Atıldı

TÜBİTAK, Ankara, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Konya’dan sonra Eskişehir’e de bilim merkezi açılması için çalışmalara başladı. Eskişehir’e bilim merkezi açılmasını öngören protokol TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen arasında imzalandı.

Türkçe

TÜBİTAK 1007 Programında Değişiklikler Yapıldı

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana, kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yürütülmekte olan TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programında (1007 Programı) revizyon yapılmıştır. Buna göre artık çağrılı sistem ile proje başvuruları doğrudan TÜBİTAK’a yapılacaktır. Yapılan revizyon kapsamında Programa ilişkin yönetmelik de yenilenmiştir.

Türkçe

2011 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Projeleri Sonuçları

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

2011 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Projeleri Değerlendirme Sonuçları

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler